Take a fresh look at your lifestyle.

Ontwikkeling baby tijdens de zwangerschap per week

De aarde wordt bevolkt door miljarden mensen die allemaal uniek zijn. Iedereen heeft immers zijn eigen erfelijke informatie en uiterlijk. Toch hebben al deze mensen veel meer met elkaar gemeen dan zij vaak zelf denken. Een van die gemeenschappelijke dingen is de manier waarop iedereen is ontstaan: uit twee kleine cellen die in de buik van een moeder zijn versmolten en aan het delen zijn geslagen daarmee start de ontwikkeling baby.

single reizen online banner

Ontwikkeling baby: enorme groei

De twee cellen waar het allemaal mee begint, de vrouwelijke eicel en de mannelijke zaadcel, zullen na de versmelting zich gaan delen en uiteindelijk uitgroeien tot een levend wezentje. Een waar wonder als je bedenkt dat de eicel slechts zo groot is als een speldenknop en een zaadcel is nog eens tweeduizend keer kleiner. In ongeveer negen maanden (40 weken) tijd weten de twee versmolten cellen uit te groeien en zich te ontwikkelen tot een mensje in miniatuur formaat.

De bevruchting

De eicellen zijn, al van voor de geboorte van een meisje, opgeslagen in de twee eierstokken. Naast deze eierstokken zijn de trechtervormige eileiders gelegen die één keer per maand de rijpe eicel uit de eileider opvangen. In de eileider zal de eicel verder rijpen en zich opmaken een eventuele bevruchting door een zaadcel.

Zodra de miljoenen zaadcellen de eicel hebben weten te bereiken zal er maar één in staat zijn om door de wand naar binnen te dringen. De beide cellen zullen samensmelten tot een bevruchte eicel, of een zygote. Deze samensmelting wordt ook vaak aangeduid als de bevruchting.

bewust puur banner

Celdelingen

Na vierentwintig uur zal de bevruchte eicel zich in een tweetal cellen gedeeld hebben. De verdere delingen zullen elkaar daarna snel opvolgen. Tijdens het delen zal het klompje cellen dat zo ontstaat langzaam in de richting van de baarmoeder bewegen. De reis door de eileider neemt ongeveer drie tot vier dagen in beslag. In de gedeelde cellen bevindt zich in de celkern genetisch materiaal dat zowel van de vader als de moeder afkomstig is. Deze informatie is vastgelegd op zogenaamde chromosomen die op hun beurt weer bestaan uit DNA-moleculen.

Innesteling

Op het moment dat de bevruchting heeft plaatsgevonden zal het baarmoederslijmvlies zich klaar maken voor de ontvangst van de bevruchte eicel. Bij aankomst in de baarmoeder zal het klompje cellen dat inmiddels is ontstaan zich innestelen in het slijmvlies. De cellen vormen nu geleidelijk aan niet alleen een nieuw leven maar ook de placenta die nodig is om dit van voeding en zuurstof te voorzien maar ook om afvalstoffen af te voeren.

Via de navelstreng zal de placenta uiteindelijk een verbinding vormen tussen het lichaam van de moeder en dat van haar ongeboren kind. In de navelstreng zitten twee kleinere bloedvaten en een groot bloedvat die zich in de placenta verder zullen vertakken.

Ontwikkeling baby in negen maanden

Tussen de zevenendertig en de tweeënveertig zwangerschapsweken is de baby, die op deze manier inmiddels is ontstaan, zover ontwikkeld en gegroeid dat deze veilig geboren kan worden. Wanneer een baby eerder ter wereld komt is de kans aanwezig dat nog niet alle organen naar behoren werken en dat er medische ondersteuning noodzakelijk is om het kleintje in leven te houden. Soms lukt dit al vanaf vierentwintig weken zwangerschap maar helaas niet in alle gevallen.

naturaplaza superfoods banner