Take a fresh look at your lifestyle.

Kinderbijslag

In ons land werden vlak na de Eerste Wereldoorlog maar Frans model compensatiekassen opgericht volgens een particulier initiatief. In 1928 werd bij wet vastgelegd dat in België bij het aanbesteden van werken, die door de Staat, de provincie of gemeentes worden uitgevoerd of gesubsidieerd, een beding moet zijn opgenomen dat de aannemer bij een compensatiekas dient te zijn aangesloten. Op deze manier is de eerste stap gezet in de richting van de kinderbijslag zoals we die nu in ons land kennen.

single reizen online banner

Kinderbijslag voor werknemers

In 1930 werd een wet goedgekeurd die elke werkgever verplichte om zich bij een zogenaamd kinderbijslagfonds aan te sluiten. Op die manier werd de kinderbijslag een wettelijk recht voor iedere werknemer die werkzaam was in de openbare diensten, de landbouw, de industrie en in de vrije beroepen, en maakt voortaan onderdeel uit van den sociale zekerheid in ons land.

Tevens voorzag deze wet in het oprichten van speciale kinderbijslagfondsen maar ook in de zogeheten Hulpkas voor Kinderbijslagen van de Staat. Hierbij werden werkgever aangesloten die zelf geen kinderbijslagfonds hadden gekozen. Verder maakte men in die tijd een begin met de compensatie tussen de uiteenlopende kinderbijslagfondsen. Voor dit doel werd de Nationale Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen in het leven geroepen.

bol baby banner

In 1937 werd eveneens de kinderbijslag voor zelfstandigen en bedrijfsleiders een feit. Deze werd echter later vervangen door een kinderbijslag die deel uitmaakt van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Reorganisatie

In het jaar 1960 vonden er reorganisaties plaats en werden de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Zelfstandigen (RKZ) opgericht. De RKZ is in 1971 overigens weer vervangen door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

bewust puur banner

Voor mensen die in dienst zijn van de overheid is er geen aparte regeling getroffen. Voor hen geldt voor het belangrijkste deel de regeling zoals die ook geldt voor werknemers. Deze kinderbijslag is bij wet geregeld in het jaar 1965.

kinder angsten

Gewaarborgde gezinsbijslag

Door het doorvoeren van een wet in 1971 is er de zogenaamde gewaarborgde gezinsbijslag een feit geworden. Dit is een regeling die bestemd is voor kinderen die geen recht hebben op het ontvangen van kinderbijslag in één van de overige nationale- of internationale regelingen. De Belgische Staat draagt zorg voor de financiering van deze vorm van kinderbijslag.

Kraamgeld

Bij de geboorte van ieder kind dat onder een kinderbijslagwet valt zal een zogenaamde kraamtoeslag worden uitgekeerd. Het is een toelage die in het kader van de kinderbijslag wordt gegeven bij de geboorte van een kind en die is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de babyuitzet. Op het moment dat je dus recht hebt op kinderbijslag dan zul je eveneens in aanmerking komen voor de uitkering van het kraamgeld. In ons land zal het kraamgeld uitbetaald worden vanaf twee maanden voor de vermoedelijke uitgerekende datum.

Zelf aanvragen

Tijdens je zwangerschap moet je zelf regelen dat je de kinderbijslag op je rekening gestort krijgt en dus alle benodigde formulieren hebt ingevuld en ingeleverd.

naturaplaza superfoods banner