Take a fresh look at your lifestyle.

Ouderschapsverlof

In een heleboel gevallen heeft een werknemer het recht om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer heeft verschillende keuzes bij het nemen van ouderschapsverlof.

vitaminstore gezond leven banner

Arbeidsovereenkomst schorsen

Je kunt (als je full- of parttime werkzaam bent) voor de duur van vier maanden de uitvoering van de arbeidsovereenkomst helemaal schorsen. Deze periode kun je naar keuze in verschillende maanden opsplitsen.

Fulltime omzetten naar parttime

Je fulltime contract kun je voor maximaal acht maanden omzetten in een parttime contract. Ook hier kun je kiezen om dit over verschillende maanden te op te splitsen. Hierbij dien je wel rekening te houden met de duur van twee maanden (of een veelvoud hiervan) wanneer je een aanvraag indient.

Vermindering arbeidsprestaties

Als fulltime werknemer kun je, voor hooguit twintig maanden, je arbeidsprestaties laten terugbrengen met een vijfde deel. Voor deze vermindering geldt eveneens dat je die over verschillende maanden kunt opsplitsen. Bij het indienen van een aanvraag moet je wel rekening houden met een duur van vijf maanden.

Overstap

Het is mogelijk om van de ene regeling naar een andere over te stappen. Zo is één maand schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelijk aan twee maanden deeltijd voortzetting van de arbeidsprestaties en evenveel als vijf maanden vermindering van de arbeidsprestaties met één vijfde deel. Uiteraard zul je bij een overstap rekening dienen te houden met de minimumduur van het verlof.

bewust puur banner

Per kind heb je recht op ouderschapsverlof, mits dit kind aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. Het recht geldt voor beide ouders afzonderlijk indien zij beide van het recht gebruik kunnen maken. Je hebt geen recht meer op loopbaanonderbreking op het moment dat je voor het betreffende kind al eerder ouderschapsverlof op hebt genomen in het kader van de CAO.

Verlofperiode

Je kunt ouderschapsverlof opnemen binnen een periode die start bij de geboorte en eindigt op het moment dat je kind twaalf jaar oud wordt. In deze periode dient het ouderschapsverlof dus te zijn opgenomen. In het geval van een adoptie zal de periode van het ouderschapsverlof ingaan op het ogenblik dat de inschrijving in het bevolkingsregister als gezinslid, of in het vreemdelingenregister, van de eigen gemeente heeft plaatsgevonden. Deze periode eindigt eveneens op de twaalfde verjaardag van het kind.

Voorwaarden

Je hebt recht op ouderschapsverlof als je in een periode van 15 maanden, voor de schriftelijke kennisgeving aan je werkgever, voor de duur van twaalf maanden met een arbeidsovereenkomst verbonden bent met deze werkgever. De werkgever moet minimaal twee maanden, en hooguit drie maanden, van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de gewenste begindatum van het ouderschapsverlof. Uiteraard zul je bepaalde stukken moeten overleggen die bewijzen dat het ouderschapsverlof betrekking heeft op jou en je kind. Hiervoor heb je onder andere een geboorte-uittreksel en een bewijs van inschrijving nodig.

Onderbrekingsuitkering

Je maakt, in principe, aanspraak op een onderbrekingsuitkering vanwege de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de duur van je ouderschapsverlof. De vierde maand van dit verlof vormt echter een uitzondering hierop: dan is er alleen recht op de onderbrekingsuitkering indien je deze maand opneemt voor een kind dat geboren of geadopteerd is vanaf 8 maart 2012.

naturaplaza superfoods banner