Take a fresh look at your lifestyle.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als je zwanger bent dan dien je je werkgever tijdig op de hoogte te stellen van je zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum. Hiervoor kun je een speciaal attest overleggen dat je arts je kunt verstrekken. Om je werkgever niet in de problemen te brengen dien je je zwangerschap zo vroeg mogelijk kenbaar te maken. Zo heeft je werkgever nog de gelegenheid om eventuele vervanging of uitbesteding van je werkzaamheden te regelen.

single reizen online banner

Onderzoeken

Als zwangere vrouw mag je afwezig zijn van je werk, met behoud van salaris, mits je je werkgever op de hoogte hebt gebracht van je zwangerschap en tijdig hebt aangegeven wanneer je verlof nodig hebt voor een zwangerschapsonderzoek. Uiteraard moet je eerst proberen om dergelijke onderzoeken buiten werktijd te plannen. Als dat echter niet lukt dan heb je recht op betaald verlof voor de duur van een dergelijk onderzoek. Wanneer dat in de CAO of in het arbeidsreglement als vereiste staat vermeld dan dien je overigens wel een attest van een arts te overleggen.

Prenataal verlof

Vanaf de zesde week voor de vermoedelijke bevallingsdatum heb je recht op prenataal verlof. Wanneer je een meerling verwacht heb je al recht op dit verlof vanaf acht weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Je moet wel voor de zevende, respectievelijk negende week voor de vermoedelijke bevallingsdatum een attest hebben overleg aan je werkgever waarin een arts verklaart dat de bevallingsdatum en de zwangerschap inderdaad op jou van toepassing zijn. Je mag er overigens voor kiezen om het prenataal verlof helemaal of deels op te sparen tot na de bevalling. Slechts de week voor de vermoedelijke bevallingsdatum dien je van het prenataal verlof verplicht op te nemen.

bewust puur banner

Postnataal verlof

Na de bevalling heb je minimaal negen weken postnataal verlof. Dit verlof begint op de dag van de bevalling en kan op verzoek worden verlengd met maximaal vijf of zeven weken prenataal verlof die over zijn gezet.

Moederschapsuitkering

Gedurende heel de zwangerschapsrust zul je de volgende uitkering krijgen van de mutualiteit: 82 procent van het salaris zonder begrenzing voor de duur van de eerste dertig kalenderdagen en vanaf dat moment tot aan het einde van de moederschaprust 75 procent van het begrensd loon. De bedragen die je krijgt uitgekeerd zullen worden geïndexeerd aan de hand van de sociale uitkeringen.

naturaplaza superfoods banner