Take a fresh look at your lifestyle.

Kraambedpsychose

Een andere benaming voor een kraampsychose is postpartumpsychose (PPP). Dit is een psychose die kort na een bevalling ontstaat. Wanneer dit precies gebeurt, loopt sterk uiteen van een paar uren, een paar weken tot zelfs na het beëindigen van de borstvoedingperiode. De kans dat er een kraambedpsychose zich ontwikkelt is 1 á 2 op 1000 kersverse moeders.

single reizen online banner

Psychose

Op het moment dat je in een psychose terecht komt zal je normale contact met de realiteit weg zijn, de informatie die op je afkomt, zal niet op een gewone manier worden verwerkt. Een kraambedpsychose is dan ook een psychiatrische toestand (een syndroom) waarbij je het normale contact met de, door je naasten ervaren, realiteit verloren hebt.

Symptomen

Een (kraambed)psychose kan gekenmerkt worden door een aantal symptomen zoals onder andere:

  • het hebben van waanideeën
  • hallucinaties
  • een verwarde manier van denken

Bij de waanideeën ben je ervan overtuigd dat dit de werkelijkheid is hoewel deze niet stroken met algemeen aanvaarde opvattingen. Je kunt bijvoorbeeld zeker weten dat je een buitenaards wezen bent, niet meer leeft of dat je monsters waarneemt. Voor anderen is het echter moeilijk om je ervan te overtuigen dat het niet klopt waar je zo van overtuigd bent. Doordat het bewustzijn en het onbewustzijn door elkaar gaan lopen is het zelfs mogelijk dat heden en verleden vermengd worden.

Je kunt daarnaast dingen zien die er in werkelijkheid niet zijn (hallucinaties) maar ook iets ruiken, horen, proeven of voelen die niet echt aanwezig zijn. Hoewel je soms weet dat iets niet kan, blijft je het toch waarnemen. Zo kun je bijvoorbeeld stemmen horen, en erop reageren, waardoor je ongewoon gedrag gaat vertonen.

bewust puur banner

Doordat tijdens een psychose je denkproces te chaotisch, te langzaam of juist te snel gaat zul je verward gaan denken. Je raakt dan immers het verband tussen bepaalde gedachten kwijt. Hoewel het ook mogelijk is dat je verbanden gaat leggen die in werkelijkheid niet bestaan. Om die reden is het dikwijls lastig te begrijpen voor je omgeving wat je, tijdens een psychose, bedoelt of om je wat uit te leggen. Op een dergelijk moment kan zelfs je tijdsbesef verstoord zijn.

Oorzaken

In principe kan elke vrouw die onlangs is bevallen last krijgen van een kraampsychose. Hierbij heeft je bijvoorbeeld normale stabiliteit of opleidingsniveau geen invloed. De exacte oorzaak van een kraampsychose is dan ook vaak onduidelijk.

Dikwijls zal er sprake zijn van een mengeling van risicofactoren. Gedurende een bevalling maakt je lichaam een aantal uiteenlopende stoffen aan die ervoor zorgen dat je deze goed doorstaat. Vooral wanneer de bevalling erg zwaar is dan kunnen er veel van deze stoffen zijn geproduceerd en effect hebben op de kraampsychose. Na de bevalling of het beëindigen van de borstvoeding zal er een daling optreden van de hormoonconcentraties in je lichaam en eveneens de kraampsychose beïnvloeden.

Daarnaast zal een gebrek aan slaap eveneens een voorname rol vervullen. Door het verstoorde chemische evenwicht je hersenen kan je bioritme worden ontregeld. Je kunt je dan erg actief voelen en zelfs niet kunnen slapen. Een dergelijk tekort aan slaap kan eveneens een kraampsycho aanwakkeren.

naturaplaza superfoods banner