Take a fresh look at your lifestyle.

Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website ( www.beautytrends.be ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

single reizen online banner

 

Gebruik van informatie

Beautytrends streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, staat Beautytrend niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Beautytrends aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Beautytrends en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Beautytrends garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Ook de veiligheid van e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encrypty of wwachtwoordbeveiliging per e-mail met Beautytrends te corresponderen accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Beautytrends heeft geen invloed op websites van derden en is dus niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Beautytrends aanvaardt dat ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Beautytrends zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Beautytrends daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

naturaplaza superfoods banner