Take a fresh look at your lifestyle.

Wanneer is een keizersnede effectief nodig?

Een keizersnede is een operatie die bedoeld is om een baby ter wereld te brengen als dit niet op een natuurlijke wijze kan, of verantwoord is. Omdat over heel de wereld baby’s worden geboren is de keizersnede, als ingreep, de meest uitgevoerde van alle operaties.

single reizen online banner

Spoed of niet

Een keizersnede kan vooraf bekend zijn, bijvoorbeeld omdat er meer dan drie kinderen ter wereld moeten komen of wanneer de gezondheidstoestand van de aanstaande moeder een natuurlijke bevalling niet toestaat. Daarnaast kan een dergelijke ingreep soms met spoed uitgevoerd moeten worden omdat bijvoorbeeld de gezondheid, of zelfs het leven, van moeder of kind in gevaar is.

Spoedkeizersnede

De meeste spoedkeizersneden worden uitgevoerd omdat er bijvoorbeeld sprake is van een placenta die los heeft gelaten. Hierdoor zal de baby dus minder, of geen, zuurstof en voedsel meer aangevoerd krijgen. Het leven van het kleintje loopt dus direct gevaar. Dit is ook het geval als de navelstreng al naar buiten is gezakt tijdens de bevalling. Ook hierbij kan de toevoer van zuurstof en voedsel in het geding komen. Uiteraard kunnen er nog tal van andere redenen de aanleiding zijn tot het uitvoeren van een spoedkeizersnede over te gaan.

bewust puur banner

Geplande keizersnede

Maar er worden ook regelmatig keizersneden uitgevoerd die van tevoren gepland zijn. Op het moment dat bekend is dat een vrouw een te nauw bekken, of het kind erg groot is, heeft zal de baby namelijk niet op een natuurlijke wijze naar buiten kunnen komen en is een keizersnede de enige oplossing. Verder zal een meerlingenzwangerschap meestal eindigen met een geplande keizersnede.

Overige redenen

De bovengenoemde redenen om een keizersnede, al dan niet gepland, uit te voeren zijn slechts een klein deel van de talloze beweegredenen om tot een dergelijke operatieve ingreep over te gaan. Een aantal andere redenen zijn:

  • een te hoge bloeddruk bij de aanstaande moeder
  • de moeder heeft een eerder keizersnede ondergaan
  • de bevalling duurt te lang
  • de bevalling wil niet vlotten
  • een kunstverlossing (met een tang of een vacuümpomp) heeft niet het gewenste effect.
  • de placenta ligt voor de baarmoedermond
  • de baby ligt dwars of in stuit in de baarmoeder
  • bij een eerdere totaalruptuur bij de moeder
  • als er sprake is van een HIV-besmetting
  • bij een aantal andere gevaarlijke aandoeningen bij de moeder.

Risico

Een keizersnede is eigenlijk hetzelfde als elke andere operatie. Dit wil dus zeggen dat er eveneens bepaalde risico’s aan verbonden zullen zijn, al zijn deze maar zeer gering toch zal een arts nooit zonder reden besluiten om een keizersnede uit te voeren.

naturaplaza superfoods banner