Take a fresh look at your lifestyle.

Keizersnede en complicaties

In veel gevallen kan een keizersnede vooraf worden gepland maar helaas is dit niet in alle gevallen zo. In het grootste deel van de keizersneden zal een ruggenprik worden gezet als verdoving, alleen bij sommige spoedkeizersneden is dit niet mogelijk en zal de vrouw volledig onder narcose worden gebracht. Ter hoogte van het schaambeen zal er, door een ervaren arts, een snede worden gemaakt door de buikwand en de baarmoederwand heen. De kans dat de baby een wondje oploopt is dus uiterst gering.

single reizen online banner

Buikwond

De buikwond die door de ingreep is ontstaan zal na de geboorte keurig worden gehecht en dienen te genezen. De ene vrouw heeft meer pijn hierbij dan de ander. Voornamelijk als er druk op de buik wordt uitgeoefend zal de pijn tijdelijk toenemen. Bij hoesten, niezen en lachten is dit doorgaans het geval. Tegen de pijn zal de eerste dagen na de keizersnede pijnstillende medicatie worden gegeven.

bewust puur banner

Trombose

Om trombose te voorkomen zal de kersverse moeder zo snel mogelijk weer op haar benen moeten staan en voorzichtig proberen wat te lopen. Dit zorgt er namelijk voor dat het bloed goed door het lichaam kan blijven stromen en geen trombolyten gevormd kunnen worden. Trombose kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de vrouw.

Complicaties

Keizersneden mogen dan wel vaak, en door ervaren artsen, uit worden gevoerd toch is deze operatieve ingreep nooit helmaal gevrijwaard van complicaties. Zo kan er bijvoorbeeld een ontsteking ontstaan in de wond evenals een bloeduitstorting op deze plaats. Maar ook kan de vrouw te maken krijgen met blaas- of darmproblemen. Verder is bloedarmoede één van de complicaties die van tijd tot tijd kunnen ontstaan nadat een vrouw met behulp van een keizersnede moeder is geworden. In een uiterst klein deel van de gevallen zal er bij het uitvoeren van een keizersnede een nabloeding of een beschadiging aan de urineblaas kunnen ontstaan.

naturaplaza superfoods banner