Take a fresh look at your lifestyle.

Waarom kiezen voor een keizersnede

Hoewel een keizersnede een operatieve ingreep is die met relatief weinig risico’s gepaard gaat, zal een arts over het algemeen pas besluiten om hiertoe over te gaan als er een medische reden voor is. Want ook al zijn de risico’s klein, helemaal uit te sluiten zijn ze, net als bij elke andere operatie immers niet.

single reizen online banner

Grote baby

Op het ogenblik dat er, bijvoorbeeld door het maken van een echo of tijdens de bevalling, vast komt te staan dat het bekken dan de moeder te nauw is om het hoofdje van de baby door te laten dan zal er besloten worden om een keizersnede uit te voeren. Zou men dit niet doen dan is de kans op ernstige complicaties en het overlijden van zowel moeder als kind niet uit te sluiten.

Dwars- of stuitligging

In de meeste gevallen zal de baby, voordat deze indaalt in het bekken, zich in de baarmoeder draaien zodat het hoofdje naar beneden komt te liggen. Soms kan het echter gebeuren dat een kleintje besluit om dwars in de baarmoeder te gaan liggen of de voetjes naar de baarmoedermond te steken. In sommige gevallen kan de baby, nog voor de geboorte, worden gedraaid en kan het kindje vaak op een natuurlijke manier worden geboren. Wanneer een baby dwars ligt zal er zeker tot een keizersnede worden besloten en bij een stuitligging zal dat per geval worden beoordeeld.

bewust puur banner

Meerling

Wanneer een vrouw meer dan drie kinderen moet baren zal er ook vrijwel altijd worden besloten om de bevalling via de buikwand te laten plaatsvinden. Dit levert namelijk minder risico’s op voor zowel de moeder als haar kleintjes.

Dreiging

Zodra er zich een dreigende situatie voordoet tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling dan zal de arts ook direct besluiten om over te gaan tot het uitvoeren van een keizersnede. Je kunt hierbij denken aan situaties waarin:

  • de placenta voor de baarmoedermond is gelegen en de doorgang voor de baby dus verspert
  • wanneer er geen of onvoldoende ontsluiting optreedt om de baby geboren te laten worden
  • indien de navelstreng al zichtbaar wordt tijdens de bevalling, dus nog voordat het hoofdje van de baby te zien zal zijn.
  • de gezondheid of het leven van de moeder en/of haar baby in direct gevaar komt.
  • de moeder om uiteenlopende gezondheidsredenen niet in staat blijkt te zijn een bevalling langs de natuurlijke weg te volbrengen.
naturaplaza superfoods banner