Take a fresh look at your lifestyle.

Verzorging van de kraamvrouw

De kraamverzorgster zal niet alleen assistentie verlenen bij een thuisbevalling maar ook in de kraamperiode de gezondheid van moeder en kind in de gaten houden maar ook nuttige adviezen en tips geven over bijvoorbeeld borstvoeding en de verzorging van de baby. Tevens zal ze lichte huishoudelijke taken uitvoeren en de zorg voor de kraamvrouw en haar kleintje op zich nemen.

single reizen online banner

Verzorging na bevalling

Op het moment dat je thuis bent bevallen dan zal kraamverzorgster jou en je baby wassen. Bij een ziekenhuisbevalling zal de kraamverzorgster de overdracht regelen en alle bevindingen en observaties noteren in een zogenaamd zorgplan.

Controles kraamvrouw

Het verzorgen van een kraamvrouw betekent meer dan alleen haar wassen of haar een maaltijd bezorgen. Ook haar lichamelijke- en geestelijke toestand zal nauwlettend in de gaten worden gehouden en worden gecontroleerd. Zo neemt de kraamverzorgster dagelijks de lichaamstemperatuur, haar hartslag en haar baarmoederstand op. Verder zal ze de vloeiing en de eventuele hechtingen elke dag in de gaten houden.

bewust puur banner

Ondersteuning

Wanneer de kraamvrouw in staat is om zich bijvoorbeeld zelfstandig te wassen dan zal de kraamverzorgster haar hier, indien nodig bij assisteren of haar wasbeurt voorbereiden door spullen klaar te leggen. Na het wassen is het eveneens vaak de kraamverzorgster die alles ook weer opruimt. Uiteraard zal de verzorging van de kraamvrouw altijd in goed overleg gaan met de vrouw in kwestie.

Hygiëne

Bij de verzorging van een kraamvrouw is hygiëne van essentieel belang. Een van de belangrijke taken van een kraamverzorgster is dan ook het schoon houden van de babykamer, de kraamkamer, het toilet en de badkamer. Op deze manier zal de kans op het ontstaan van een infectie bij de kersverse moeder tot een minimum worden beperkt.

Dossier

Alle handelingen die een kraamverzorgster verricht en alle afspraken die met de kraamvrouw worden gemaakt zullen vast worden gelegd in een dossier. Op het moment dat de kraamverzorgster merkt dat er sprake is van een achteruitgang in de gezondheidstoestand, van moeder en/of kind, dan zal zij de nodige hulp inschakelen van bijvoorbeeld een verloskundige, een huisarts of een kinderarts.

naturaplaza superfoods banner