Take a fresh look at your lifestyle.

Verloop van de bevalling

Een bevalling wordt als voldragen beschouwd als de zwangerschapsduur ligt tussen de 97 en de 42 weken. Met andere woorden er is een marge van drie weken voor, en twee weken na de uitgerekende datum. Elke bevalling zal overigens anders beginnen. Zo kan een vrouw bloed of slijm verliezen terwijl een andere bevalling zal beginnen met weeën. Hoe een bevalling zal verlopen is afhankelijk van een heleboel factoren. Meestal is bijvoorbeeld een eerste bevalling zwaarder en duurt deze langer dan een eventuele volgende. Een bevalling kun je onderverdelen in drie fasen:

vitaminstore gezond leven banner
  1. de ontsluiting
  2. de uitdrijving
  3. de nageboorte.

1. Ontsluiting

Gedurende de ontsluiting zal de baarmoedermond verweken, verstrijken en zich langzaam openen. In het begin van de ontsluitingsfase zullen de weeën nog niet zo krachtig zijn en onregelmatig zich aandienen. De verweking en een deel van het verstrijken van de baarmoeder wordt hierdoor bewerkstelligd. Later zullen de weeën toenemen in frequentie en zullen bovendien regelmatiger worden. De baarmoedermond zal volledig verstrijken en een deel van de ontsluiting zal beginnen. Het einde van deze fase zal gepaard gaan met heftige weeën die snel na elkaar zullen komen. De weeën zijn krachtig en duren ongeveer zestig tot negentig seconden. De duur van de ontsluitingsfase kan variëren van ongeveer drie uur tot wel een etmaal.

2. Uitdrijving

Bij een volledige ontsluiting, van tien centimeter, mag de vrouw haar kindje naar buiten persen. Voor de meeste vrouwen voelen de persweeën als weeën waartegen geen weerstand kan worden geboden. Ze hebben een enorme drang om te persen. Het babyhoofdje zal bij het persen steeds verder in het bekken komen te liggen om ten slotte geboren te worden. De uitdrijving kan eveneens qua duur variëren van vijf minuten tot anderhalf uur.

bewust puur banner

3. Nageboorte

Nadat de baby is geboren zal de placenta nog geboren moeten worden. Deze zal ten gevolge van samentrekking van de baarmoeder loskomen van de baarmoederwand en door enkele persweeën ook naar buiten worden gebracht. Meestal gebeurt dit binnen een half uur na de geboorte van de baby. Wanneer de placenta een uur na de geboorte nog niet naar buiten is gekomen zal er medisch ingrijpen noodzakelijk zijn.

Navelstreng

Nadat de baby is geboren zal de navelstreng worden afgebonden en worden doorgeknipt. Vaak is deze eervolle taak weggelegd voor de partner van de kersverse mama. Door de navelstreng door te knippen is de rechtstreekse verbinding tussen moeder en kind verbroken. De navel zal bij het buikje van de baby worden afgeklemd door een zogenaamde navelklem.

naturaplaza superfoods banner