Take a fresh look at your lifestyle.

Verliezen van vruchtwater tijdens je zwangerschap

Aan het einde van een zwangerschap betekent het verliezen van vruchtwater meestal dat de bevalling niet lang meer op zich zal laten wachten. Op het ogenblik dat je echter vruchtwater verlies vroeger in de zwangerschap dan is het zaak direct een arts of verloskundige te bellen. In een ziekenhuis zal dan worden bekeken of de bevalling op gang is gekomen en of het mogelijk is deze uit te stellen. In sommige gevallen kan de zwangerschapsduur nog enige tijd worden verlengd terwijl in andere gevallen de ongeboren baby zal komen te overlijden. Dit kan in de baarmoeder gebeuren of vrij kort nadat het kleintje ter wereld is gekomen.

vitaminstore gezond leven banner

Voldragen zwangerschap

Er kan worden gesproken van een voldragen zwangerschap als deze 37 tot 42 weken heeft geduurd. Het kind is dan voldoende ontwikkeld om zich buiten de baarmoeder zonder medische ondersteuning te kunnen redden. Indien er vruchtwater in deze periode wordt verloren dan zal een arts de bevalling gewoon laten beginnen. Wanneer echter een etmaal na het verlies van het vruchtwater nog geen weeën zijn opgetreden dan zal er medisch ingegrepen worden om de bevalling alsnog op gang te brengen.

Jongere zwangerschap

Voor een ongeboren baby is het goed om zo lang mogelijk in de buik van zijn moeder te blijven. Hier kan immers het lichaampje zich verder ontwikkelen en groeien. Zodra er dus vruchtwater wordt verloren voordat de baby levensvatbaar is zal een arts proberen om met behulp van medicatie de bevalling tegen te houden. Wanneer dit niet lukt dan zal er een miskraam optreden of de baby in de buik van zijn moeder komen te overlijden.

bewust puur banner

Medische hulp inschakelen

Als je vruchtwater verliest tijdens je zwangerschap, of je twijfelt hieraan, dan is het zaak zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen. Afhankelijk van de conditie van jou en je ongeboren baby zal worden bepaald wat de volgende stappen zullen zijn. In sommige gevallen kunnen baby’s die met zesentwintig zwangerschapsweken ter wereld komen in leven worden gehouden op speciale afdelingen voor premature kinderen. Toch zal er meestal geprobeerd worden om de zwangerschapsduur te rekken zodat de kans op overleving van de baby toeneemt.

Miskraam

Indien er vruchtwater wordt verloren vrij vroeg in de zwangerschap dan zal ook worden geprobeerd om de zwangerschap in stand te houden. In een heleboel gevallen is dit echter niet mogelijk en zal de zwangerschap eindigen in een miskraam. Ten gevolge van het verlies van het vruchtwater zal de ongeboren baby dan komen te overlijden of zal er een vroegtijdige bevalling op gang komen en het kleintje het eveneens niet redden.

naturaplaza superfoods banner