Take a fresh look at your lifestyle.

Wanneer moet je een operatie ondergaan voor een middenrifhernia?

Er is sprake van een middenrifhernia als er zich een te grote opening bevindt in het middenrif en een deel van de maag hierdoor in de borstholte terechtkomt. Een middenrifhernia of maagbreuk is het gevolg van te veel druk vanuit de buikholte. Dit verklaart dan ook waarom zwangere vrouwen en mensen met overgewicht meer kans hebben op het ontwikkelen van een maagbreuk. Vaak is bij deze mensen al sprake van een verzwakte opening in het middenrif (op de plaats waar de slokdarm passeert).

single reizen online banner

Klachten als gevolg van een middenrifhernia

Als je middenrifhernia erg klein is, zul e meestal geen klachten hebben. In sommige gevallen kun je echter te maken krijgen met brandend maagzuur, misselijkheid, een uitstralende pijn naar de borst en zelfs braken na een te grote maaltijd. In de regel zullen de klachten van een maagbreuk erger worden als je gaat liggen, als je moet hoesten of als je vooroverbuigt. Er kan zelfs een ontsteking in je slokdarm optreden als gevolg van het terugvloeien van de zure maaginhoud. Het slijmvlies van je slokdarm zal immers door het maagzuur snel geïrriteerd raken.

Soorten middenrifhernia

Een maagbreuk kan zowel aangeboren zijn als op latere leeftijd ontstaan. Een aangeboren maagbreuk hoeft in de meeste gevallen niet behandeld te worden omdat de klachten aan het einde van het eerste levensjaar zijn verdwenen. De baby kan dan zitten, staan en lopen waardoor het maagje op de juiste plaats terechtkomt.

bewust puur banner

Een maagbreuk die op latere leeftijd ontstaan, vereist soms echter wel een behandeling. In de meeste gevallen zal met behulp van medicijnen getracht worden om het terugvloeien van de zure maaginhoud naar de slokdarm te verminderen. Een arts kan bijvoorbeeld besluiten om maagzuurremmers voor te schrijven. Verder zal een arts diverse adviezen meegeven om de kans op klachten zoveel mogelijk tegen te gaan.

Operatie van een middenrifhernia

Pas op het ogenblik dat medicijnen en/of aangepaste leefregels geen, of onvoldoende, effect hebben, zal een arts overwegen om een operatie uit te voeren en zo de klachten van een maagbreuk weg te nemen. Elke operatie, dus ook die van een maagbreuk, brengt immers de nodige risico’s met zich mee. De arts zal daarom altijd een overweging moeten maken ten aanzien van de voor- en nadelen van een dergelijke operatieve ingreep. Hierbij spelen een heleboel factoren een essentiële rol zoals de leeftijd en de lichamelijke conditie van de patiënt in kwestie.

naturaplaza superfoods banner