Take a fresh look at your lifestyle.

Maagbreuk symptomen

Een maagbreuk, ofwel een hiatus hernia, is een inwendige breuk waarbij een gedeelte van de maag langs de opening in het middenrif de borstholte inglijdt. De maag zal in een dergelijk geval voor een deel boven het middenrif uitstulpen. Door deze ongewone ligging van de maag kunnen er klachten ontstaan zoals gastro-oesofageale reflux ontstaan. Hierbij zullen maagsappen terugstromen vanuit de maag in de slokdarm en zul je last krijgen van brandend maagzuur. Een maagbreuk is een aandoening die vrij vaak voorkomt en vaak onschuldig van aard.

single reizen online banner

Maagbreuk

Een maagbreuk kan zowel aangeboren zijn als op latere leeftijd pas ontstaan. In het eerste geval zal de afwijking eerder worden ontdekt dan wanneer je ouder bent. In de meeste gevallen zal een maagbreuk echter ontstaan bij mensen die de leeftijd van vijftig zijn gepasseerd. Vaak zullen deze mensen echter niet eens in de gaten hebben dat ze te maken hebben met een maagbreuk omdat er zich geen klachten openbaren.

Symptomen van een maagbreuk

De maagbreuk zal dan enkel aan het licht komen op het moment dat er klachten zijn zoals; pijn boven in de buik of in de borstholte. Wanneer een huisarts een maagbreuk vermoedt dan zal verder onderzoek in een ziekenhuis nodig zijn om dit te staven.

Behalve pijnklachten in de bovenbuik kunnen er eveneens symptomen optreden zoals:

 • een branderig gevoel in de borst. Dit gevoel zal toenemen op het ogenblik dat je plat ligt, voorover buigt, je inspant of iets optilt. Wanneer je gaat zitten zal het branderig gevoel juist weer afnemen.
 • pijn in de borst zal ontstaan als het branderige gevoel dat gedurende een langere tijd aan blijft houden. Deze pijn wordt immers veroorzaakt door het maagzuur dat in de borstholte terechtkomt. Het terugstromen van de maaginhoud kan worden tegengegaan door te gaan zitten of door het hoofd iets hoger te leggen wanneer je gaat liggen.
 • een irritatie van de keel dat het gevolg is van het telkens terugvloeien van de zure inhoud van de maag. Een hese of schorre stem kan een gevolg hiervan zijn.
 • een zure smaak in de mond is eveneens het gevolg van de voortdurend terugkomende maaginhoud. Er kan zelfs tandbederf optreden doordat het zuur dat in de mond terechtkomt het glazuur van de tanden en kiezen aantast.
 • een slechte adem kan ook door de terugvloeiende maaginhoud worden veroorzaakt.
 • Hoestbuien die ontstaan doordat er maaginhoud in de luchtpijp terechtkomt en hier voor irritatie zorgt. Voornamelijk wanneer je ligt kun je last krijgen van dergelijke hoestbuien.
  Deze symptomen zullen, logischerwijs, vaak mensen op het verkeerde been zetten en eerder het vermoeden doen rijzen dat er sprake is van brandend maagzuur in plaats van een maagbreuk.

Darmdraaiing

In erg zeldzame gevallen, bij een ernstige maagbreuk, zal een gevolg een gedeeltelijke darmdraaiing zijn. In een dergelijk geval zal een deel van de darm draaien waardoor er symptomen ontstaan zoals:

bewust puur banner
 • een ernstige toename van de klachten die toe te schrijven zijn aan de maagbreuk,
 • ten gevolge van de afsluiting van de darm zal de ontlasting in de darm blijven zitten,
 • de bloedtoevoer van de darm zal belemmerd worden waardoor een deel van de darm af kan sterven. De afgestorven darm kan zelfs openbarsten waardoor er een levensgevaarlijke situatie zal ontstaan doordat de inhoud vrij in de buikholte terechtkomt en daar infecties kan veroorzaken.
 • pijn onder in de buik,
 • toename van gasvorming in de darmen en winderigheid,
 • ten gevolge van de verstoorde toevoer van voedingsstoffen kun je verder nog last krijgen van bijvoorbeeld vermoeidheid of bepaalde tekorten.

Medisch ingrijpen bij maagbreuk

Doordat een darmdraaiing levensbedreigend kan zijn is het goed te weten dat wanneer de symptomen die horen bij een maagbreuk toenemen medisch ingrijpen direct noodzakelijk is. Normaal gesproken zul je maagzuur achter in de keel en in de slokdarm voelen. Zodra het gevoel van brandend maagzuur wordt ervaren in de borstholte dan is het verstandig om dit te melden bij de huisarts. Een bezoek aan de huisarts is eveneens noodzakelijk als er een zeurderige buikpijn ontstaat die niet ophoudt of wanneer deze verergert. Indien er een onverklaarbare zwelling ontstaat van de buik dien je ook direct medische hulp in te schakelen.

Symptomen bij baby’s

Op het moment dat er sprake is van een aangeboren maagbreuk dan zal een baby vaak wat voeding vermengd met slijm en bloed overgeven. Doordat er ook regelmatig bloed wordt verloren kan er zelfs bloedarmoede door ontstaan met symptomen zoals onder andere: vermoeidheid en bleek zien.

De baby zal pijn ervaren door het maagzuur dat terugvloeit in de slokdarm. Net zoals bij een volwassene zal ook bij een baby met een maagbreuk een branderig gevoel in de keel, slokdarm of zelfs in de borst optreden.

Vermindering klachten

In de meeste gevallen weten mensen niet eens dat zij een maagbreuk hebben omdat er zich geen symptomen hebben geopenbaard. Als dit wel het geval is dan kun je met behulp van een paar eenvoudige leefregels de klachten behoorlijk verminderen. Zo kun je onder andere:

 • de drie grote hoofdmaaltijden van de dag vervangen door een groter aantal kleinere eetmomenten,
 • probeer situaties te voorkomen dat je plat moet liggen, voorover moet buigen, iets op moet tillen of je in moet spannen,
 • als je toch wilt gaan liggen dan kun je het best je hoofd een beetje hoger leggen zodat de maaginhoud minder eenvoudig terug kan stromen in de slokdarm. Dit kun je bijvoorbeeld doen door iets onder de matras aan het hoofdeinde van het bed te leggen. Een extra kussen werkt overigens meestal niet, of niet afdoende, omdat je hierin vaak verder wegzakt met je hoofd,
 • lichaamsgewicht verliezen, indien je te maken hebt met overgewicht. Dit kun je doen door gezond te eten en voldoende te bewegen,
 • stoppen met roken op het ogenblik dat je aan deze ongezonde gewoonte verslaafd bent geraakt.
 • een vieze smaak in de mond, of een slechte adem, kun je voor een belangrijk deel verminderen door je tanden en kiezen wat extra vaak te poetsen en/of regelmatig met een mondwater je mond te spoelen.
naturaplaza superfoods banner