Take a fresh look at your lifestyle.

Nierfalen gevolgen, wat is de levensverwachting?

Je nieren zijn een twee gelijksoortige organen die zich aan de zijkant van je onderrug bevinden. Aan elke kant van je lichaam is één nier te vinden, net maast je wervelkolom. Nieren hebben als taak om je bloed te filteren en gifstoffen uit je lichaam af te voeren. Je nieren zullen de gifstoffen echter eerst naar je urineblaas sturen zodat je lichaam ze kan afvoeren op het moment dat je je blaas leegt tijdens het plassen. Wanneer je nieren niet langer in staat zijn om voldoende afvalstoffen uit je bloed te filteren, dan wordt er gesproken van nierfalen. Een groot aantal factoren kunnen de gezondheid en werking van je nieren verstoren, zoals:

single reizen online banner
 • Een blootstelling aan gifstoffen, bijvoorbeeld in je directe omgeving of door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen,
 • Bepaalde acute- en chronische ziekten en aandoeningen,
 • Een ernstige vorm van uitdroging,
 • Een nierletsel.

Je lichaam zal te veel gifstoffen gaan bevatten wanneer je nieren hun reguliere werkzaamheden niet meer uit kunnen voeren. Dit kan leiden tot nierfalen, en zelfs levensbedreigend zijn op het moment dat deze situatie niet medisch wordt behandeld.

Wat zijn de symptomen van nierfalen?

Wanneer je te kampen hebt met nierfalen, dan kunnen er een heleboel verschillende symptomen zich gaan manifesteren. In de regel heeft iemand die lijdt aan nierfalen slechts een paar van de symptomen die horen bij de ziekte, maar in sommige gevallen zijn er helemaal geen aanwezig. Mogelijke symptomen van nierfalen zijn:

 • een afgenomen urineproductie,
 • een zwelling van je benen, enkels en voeten door het vasthouden van vocht als gevolg van het falen van je nieren om overtollig vocht en afvalstoffen af te voeren,
 • een onverklaarbare vorm van kortademigheid,
 • een extreem gevoel van slaperigheid of van vermoeidheid
 • een aanhoudend gevoel van misselijkheid,
 • verwardheid,
 • pijn of druk op je borst,
 • toevallen,
 • coma.

Wat veroorzaakt nierfalen?

Iemand die een grotere kans heeft op de ontwikkeling van nierfalen is over het algemeen bekend met één of meerdere van de volgende oorzaken:

 • De bloedtoevoer naar de nieren is weggevallen,

Het acuut wegvallen van de bloedstroom naar je nieren kan nierfalen tot gevolg hebben. Bepaalde ziekten en aandoeningen die het wegvallen van de bloedtoevoer naar de nieren veroorzaken, zijn bijvoorbeeld:

 • een hartaanval,
 • een hartaandoening,
 • littekenvorming op de lever,
 • leverfalen,
 • uitdroging,
 • een ernstige brandwond,
 • een allergische reactie,
 • een ernstige infectie, zoals een bloedvergiftiging (sepsis),
 • een hoge bloeddruk en ontstekingsremmende medicatie kunnen eveneens de doorbloeding van je nieren beperken.
 • Problemen met de lozing van urine

Op het ogenblik dat je lichaam de urine niet kan lozen, dan zullen gifstoffen zich op gaan hopen en je nieren gaan overbelasten. Bepaalde vormen van kanker kunnen bijvoorbeeld de urinewegen blokkeren. Je kunt in dit geval denken aan prostaatkanker (de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen), dikke darmkanker, baarmoederhalskanker en blaaskanker.

Andere aandoeningen kunnen het plassen eveneens bemoeilijken en zelfs leiden tot de ontwikkeling van nierfalen, onder andere:

 • Nierstenen,
 • een vergrote prostaat,
 • bloedstolsels die zich in je urinewegen bevinden,
 • schade die ontstaan is aan de zenuwen die je urineblaas onder controle moeten houden.
 • Andere oorzaken voor nierfalen

Sommige ziekten en aandoeningen kunnen leiden tot het ontstaan van nierfalen, zoals:

 • een bloedstolsel dat zich in, of rondom, je nieren bevindt,
 • een infectie,
 • een overbelasting van je nieren door toxines die afkomstig zijn van zware metalen,
 • drugsgebruik,
 • alcoholmisbruik,
 • vasculitis, een ontsteking van de bloedvaten,
 • lupus, een auto-immuunziekte die een ontsteking van een heleboel organen in het lichaam tot gevolg kan hebben,
 • glomerulonefritis, een ontsteking van de kleinere bloedvaten in de nieren,
 • hemolytisch uremisch syndroom, hierbij zal er een afbraak plaatsvinden van rode bloedcellen die ontstaat na een bacteriële infectie, vaak vanuit de darmen,
 • multipel myeloom, een vorm van kanker die uitgaat van de plasmacellen in je beenmerg,
 • sclerodermie, een auto-immuunziekte die je huid aan zal tasten,
 • trombocytopenische purpura, een aandoening die bloedstolsels in kleine bloedvaten tot gevolg heeft,
 • chemotherapie, de geneesmiddelen die de kanker moeten en bepaalde auto-immuunziekten behandelen,
 • kleurstoffen die bij het uitvoeren van bepaalde beeldvormende onderzoeken worden gebruikt,
 • bepaalde antibiotica,
 • diabetes die niet goed onder controle is.

 

Vijf vormen van nierfalen

Er zijn vijf verschillende vormen van nierfalen bekend:

1. Acuut nierfalen

Wanneer de bloedtoevoer naar de nieren niet voldoende is, dan kan acuut nierfalen ontstaan. De nieren kunnen geen gifstoffen uit het bloed filteren als er niet voldoende bloed aan- en af wordt gevoerd. Deze vorm van nierfalen kan doorgaans worden genezen wanneer jij en je arts de oorzaak van de afgenomen doorbloeding vast kunnen stellen.

2. Acuut intrinsiek nierfalen

Acuut intrinsiek nierfalen kan worden veroorzaakt door een rechtstreeks letsel dat toe wordt gebracht aan de nieren, zoals een lichamelijke impact of een ongeval. Oorzaken kunnen ook zijn: een overbelasting door toxines en ischemie, wat betekent dat er sprake is van een gebrek aan zuurstof voor de nieren. De volgende factoren kan ischemie tot gevolg hebben:

 • een ernstige bloeding,
 • een toestand van shock,
 • een blokkade in de nierbloedvaten,
 • glomerulonefritis.

3. Chronisch voorstadia van nierfalen

Indien er voor een langere tijd niet voldoende bloed naar de nieren kan stromen, dan zullen de nieren beginnen te krimpen en zullen ze het vermogen verliezen om optimaal hun werk te doen.

bewust puur banner

4. Chronisch intrinsiek nierfalen

Hiervan is sprake op het ogenblik dat er na een lange periode schade aan de nieren ontstaat door de aanwezigheid van een intrinsieke nierziekte. Intrinsieke nierziekte wordt veroorzaakt door een direct letsel aan de nieren, zoals een ernstige bloeding of een gebrek aan zuurstof.

5. Chronisch nierfalen na de nier(en)

Een langdurige blokkade van de urinewegen zal ervoor zorgen dat je niet meer in staat bent om te plassen. Dit veroorzaakt een zekere druk en eventuele een beschadiging van de nier(en).

Hoe wordt nierfalen gediagnosticeerd?

Er zijn diverse onderzoeken beschikbaar die een arts kan gebruiken om nierfalen te diagnosticeren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

 • Urineonderzoek

De arts kan een urinemonster nemen om te testen op eventuele abnormaliteiten, zoals abnormaal veel eiwit of suiker die in de urine terecht is gekomen. Verder kan de arts een urine-sedimentonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek zal de hoeveelheid rode- en witte bloedcellen meten, naar hoge concentraties van bacteriën zoeken en eveneens grote aantallen cellulaire afvalstoffen in beeld brengen.

 • Volumemetingen van de urine

Het meten van hoeveel urine die uit wordt gescheiden is één van de meest simpele onderzoeken om nierfalen mee te kunnen diagnosticeren. Een lage uitscheiding van urine kan bijvoorbeeld suggereren dat een nierprobleem het gevolg is van een blokkade in de urinewegen, die het gevolg kan zijn van meerdere ziekten of aandoeningen.

 • Bloedonderzoek

Een arts kan bloedonderzoeken uit laten voeren om stoffen te kunnen meten die door je nieren worden gefilterd, zoals bloedureumstikstof (BUN) en creatinine (Cr). Een snelle stijging van deze concentraties kan immers een teken zijn van acuut nierfalen.

 • Beeldvormende onderzoeken

Beeldvormende onderzoeken, zoals echo’s, MRI’s en CT-scans, leveren een arts beeldmateriaal van de nieren zelf, samen met de urinewegen. Op deze manier kan een arts gemakkelijk op zoek gaan naar eventuele blokkades of abnormaliteiten in je nieren.

 • Nierweefselbiopsie

Weefselbiopten (weefselmonster) worden onderzocht op ongewone afzettingen, littekens of infectieuze organismen. Een arts zal een zogenaamde nier biopsie uitvoeren om het weefselmonster te kunnen verzamelen. Een biopsie is een simpele ingreep die vaak gewoon uit kan worden gevoerd terwijl je bij kennis bent. Je zult echter wel een plaatselijke verdoving krijgen om pijn en ongemak te voorkomen. Het biopt wordt verzameld met behulp van een speciale biopsienaald die door je huid wordt geprikt en zo in de nier wordt gebracht. Röntgen- of ultrasone-apparatuur zullen hierbij worden gebruikt om de juiste plaats in je nieren te bepalen en de arts te helpen bij de geleiding van de naald.

Behandelen van nierfalen

Er zijn diverse behandelingen voor handen om nierfalen mee aan te pakken. Het soort behandeling dat je nodig hebt, zal afhangen van de onderliggende oorzaak van je nierfalen. Je arts zal je uiteraard altijd helpen bij het vaststellen van de beste behandelingmethode, Er kan onder andere worden gekozen voor:

 • Dialyse

Dialyse zal je bloed filteren en zuiveren met behulp van een speciale machine. De machine doet eigenlijk het werk dat door je nieren gedaan zou moeten worden. Afhankelijk van de soort dialyse, kun je verbonden worden met een grote machine of een draagbare katheterzak. Het is mogelijk dat je behalve een dialyse ook een zoutarmdieet met een laag kaliumgehalte en een laag zoutgehalte dient te gaan volgen. Dialyse zal je nierfalen niet kunnen genezen, maar wel je leven weten te verlengen wanneer je geregeld behandelingen ondergaat.

 • Niertransplantatie

Een andere manier om nierfalen te behandelen, is door het uitvoeren van een niertransplantatie. Normaal gesproken duurt het lang om een ​​donornier te kunnen krijgen die geschikt is voor je lichaam, maar wanneer je een levende donor hebt weten te vinden, dan kan dit proces vaak een stuk sneller verlopen. De voordelen van een niertransplantatie zijn dat de nieuwe nier perfect kan gaan werken en dialyse zal dan niet meer nodig zijn. Het nadeel is echter dat je zogenaamde immunosuppressiva moet gaan gebruiken na de operatie. Deze geneesmiddelen hebben hun specifieke bijwerkingen, waarvan bepaalde ernstig van aard zijn. De uitvoering van een tramsplantie-operatie zal helaas ook niet altijd succesvol verlopen.

Voorkomen van nierfalen

Er zijn stappen die zelf kunt zetten om je kans op nierfalen te verkleinen.

 • Volg de aanwijzingen precies op die worden gegeven wanneer je vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt. Het nemen van een te hoge dosering (zelfs van reguliere geneesmiddelen, zoals aspirine) kan in korte tijd leiden tot hoge toxinewaarden. Dit kan vervolgens een overbelasting voor je nieren tot gevolg hebben.
 • Als dat mogelijk is, zou je je blootstelling aan chemische producten, zoals schoonmaakmiddelen, tabak, bestrijdingsmiddelen en andere giftige stoffen dienen te beperken.
 • Een groot aantal nier- of urinewegaandoeningen leidt tot nierfalen op het ogenblik dat ze niet op de juiste manier worden behandeld. Het opvolgen van aanwijzingen en adviezen van een arts is dan ook een must, neem verder altijd het voorgeschreven geneesmiddel in zoals dit voor is geschreven, en maak je een gezonde manier van leven eigen.
naturaplaza superfoods banner