Take a fresh look at your lifestyle.

Zwangerschap en medische controles

Als je zwanger bent dan is het van essentieel belang dat zowel jij als je ongeboren kindje goed in de gaten worden gehouden. Regelmatige medische controles zijn daarom belangrijk.

single reizen online banner

Om dit te kunnen doen ga je regelmatig naar een verloskundige, of een andere begeleider van je zwangerschap, waar vervolgens een aantal medische controles uit zullen worden gevoerd om te kijken om alles nog in orde is met de groei en ontwikkeling van je kleintje maar ook met de gezondheid van jullie beide.

medische controlesEerste medische controles

De eerste medische controles tijdens een zwangerschap zullen doorgaans uit worden gevoerd door de huisarts of een verloskundige. Alleen wanneer er van begin af aan zwangerschapscomplicaties worden verwacht zal deze zorg direct over worden *gedragen aan een gynaecoloog* in het ziekenhuis.

Tijdens de eerste medische controle worden er een aantal basistest uitgevoerd zoals:

De aanstaande moeder:

  • het gewicht van de aanstaande moeder
  • de grootte van de baarmoeder
  • de algemene gezondheid van de moeder
  • de bloeddruk van de moeder
  • de bloedgroep van de moeder

De ongeboren baby:

bewust puur banner
  • er zal geluisterd worden naar het hartje van de ongeboren baby
  • de groei van de baby zal worden gemeten

Op die manier zal ook de rest van de zwangerschap gecontroleerd worden, aangevuld met een aantal andere onderzoeken zoals een echo en eventueel bloed- of urinetests.

Onderzoekstest

Er vinden in het bijzonder tests plaats om na te kunnen gaan of er zich problemen zijn met de groei en ontwikkeling van de baby of met de gezondheid van de moeder. Als vast komt te staan dat er iets niet helemaal in orde is of als er geen duidelijk beeld kan worden geschetst dan zal er een diagnosetest uit worden gevoerd.

Diagnosetest

De meest bekende diagnosetests zijn de bloedtest en de echo. Maar ook de zogenaamde vlokkentest wordt hiertoe gerekend. Voor deze laatste test komt echter niet iedere zwangere vrouw in aanmerking. De begeleider van de zwangerschap zal telkens aangeven wanneer en waarom een bepaalde test uit dient te worden gevoerd en zo nodig antwoord geven op eventuele vragen.

Bloedonderzoek

Bloedtests zijn bedoeld om over bepaalde zaken duidelijkheid te krijgen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het aantonen van bloedarmoede, de aanwezigheid van infecties of de aanwezigheid van antilichamen. Tijdens een zwangerschap zal er daarom vrij frequent een beetje bloed af worden genomen om te worden onderzocht in een laboratorium.

Echo

Het maken van een echografie kan een heleboel aan het licht brengen over de toestand waarin het ongeboren kind zich bevindt. Met behulp van *geluidsgolven* kan daarbij in beeld worden gebracht wat er zich in de buik afspeelt. Op het moment dat bijvoorbeeld de groei of de ontwikkeling van de baby gecontroleerd moeten worden is een dergelijk onderzoek erg nuttig.

Tijdens de eerste echo zal vast worden gesteld hoever de zwangerschap op dat moment gevorderd is en of het om één of meerdere baby’s gaat. Vaak zie je zelfs alleen maar wat vlekken. Deze worden pas duidelijk op het moment dat de echoscopist bepaalde dingen aan gaat wijzen. Bij de zogenaamde twintig weken echo kan soms het geslacht van de baby al vastgesteld worden.

naturaplaza superfoods banner