Take a fresh look at your lifestyle.

Hartslag tijdens zwangerschap

Je baby’s hartslag tijdens zwangerschap zal in de vijfde week al gaan kloppen en zal dit gedurende het leven gemiddeld 2,5 miljard keer blijven doen. De combinatie van samentrekking en ontspanning van het hart zal voor de kracht zorgen die nodig is om het bloed door het lichaam te pompen. Elke pompbeweging wordt een hartslag genoemd.

single reizen online banner

Hoe sterker en groter het hart is, hoe minder vaak het zal samentrekken en ontspannen om het bloed rond te pompen. Om te snappen hoe het hartritme werkt zijn een tweetal begrippen essentieel:

  • het autonoom zenuwstelsel
  • het prikkelgeleidingsysteem.

Het autonoom zenuwstelsel

Vanuit de hersenen regelt het autonoom zenuwstelsel ondermeer de hartslag tijdens de zwangerschap, de bloeddruk en de ademhaling. Dit kan niet beïnvloed worden omdat het automatisch wordt geregeld door bepaalde prikkels.

Prikkelgeleidingsysteem

Het hart is voorzien van een soort elektrische bekabeling: het prikkelgeleidingsysteem. Dit is een ingewikkeld netwerk van speciale cellen die gelegen zijn in het hart. Door het systeem worden reeksen elektrische prikkels doorgegeven die zich razendsnel door het hart verspreiden.

bewust puur banner

In dit systeem tref je twee zenuwknopen aan:

  • de sinusknoop
  • de AV-knoop

De sinusknoop

De sinusknoop is het begin van de elektrische prikkel en bestaat uit langgerekte cellen. Deze knoop bevindt zich boven in de rechterboezem van het hart. De cellen van de sinusknoop vormen een natuurlijke pacemaker die prikkels uitzenden langs de spiercellen in de boezems naar de AV-knoop.

De AV-knoop

De AV-knoop ligt midden in het hart tussen de boezems en de kamers. De cellen van de AV-knoop kunnen een elektrische prikkel afremmen waardoor de knoop een soort verdeelstation wordt dat de kamers net wat later laat samentrekken dan de boezems.

Na de AV-knoop zal de elektrische prikkel de bundel van His volgen en zo in de linker- en rechterbundeltak belanden. Doordat deze takken zich nog verder vertakken tot Purkinjevezels kunnen de kamers samentrekken.

naturaplaza superfoods banner