Take a fresh look at your lifestyle.

De verloskundige

Een verloskundige is een persoon (dus zowel mannelijk als vrouwelijk) die normale niet gecompliceerde zwangerschappen en bevalling begeleidt. Behalve de term verloskundige worden ook de benamingen vroedkundige en vroedvrouw gebruikt. In Nederland wordt doorgaans gesproken van een verloskundige terwijl bij ons in Vlaanderen de term vroedvrouw nog altijd veel voorkomt zowel voor mannelijke als vrouwelijke beoefenaars van dit beroep.

single reizen online banner

Opleiding

Om in Vlaanderen het beroep van verloskundige uit te mogen oefenen dien je de opleiding Bachelor in de vroedkunde, aan één van de hoge scholen, met goed gevolg af te hebben gerond. Dit is een opleiding die drie jaar duurt en een aantal studievakken gemeen heeft met de opleiding verpleegkunde. Door deze constructie is het voor verpleegkundigen dus ook mogelijk om een bachelor na bachelor te behalen en op die manier verloskundige te worden.

Tot het jaar 1995, toen er hervormingen door werden gevoerd in het Vlaams hoger onderwijs, was verloskunde een aparte afstudeermogelijkheid binnen de opleiding verpleegkunde

Taken

Door een verloskundige wordt zogenaamde fysiologische verloskunde uitgeoefend, een onderdeel van de geneeskunde. Door een verloskundige worden zwangere vrouwen gescreend en de vrouwen die een verhoogd risico lopen op complicaties worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een gynaecoloog in het ziekenhuis. Dit kan zowel aan het begin van een zwangerschap gebeuren maar ook pas op een later tijdstip.

bewust puur banner

De taak van een verloskundige is het begeleiden van niet gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen. Tijdens een bevalling zal een verloskundige bij worden gestaan door een kraamverzorgende. Overigens wordt door deze kraamverzorgende ook de nodige zorg verleend tijdens de kraamperiode.

Controles

Tijdens de zwangerschap zal de aanstaande moeder geregeld de verloskundige consulteren. Op deze manier is het mogelijk om aan de hand van een aantal onderzoeken vast te stellen of de zwangerschap zich op een gewone manier ontwikkelt. Een andere taak van de verloskundige is het geven van voorlichting aan de aanstaande moeder over het naleven van een gezonde levenswijze en de aankomende bevalling. Maar ook het geven van borstvoeding, de pasgeboren baby en de kraamperiode zullen zeker ook uitgebreid besproken worden.

Na de bevalling zal de kersverse moeder nog een korte tijd onder controle blijven van de verloskundige. Deze heeft nauw contact met de kraamverzorgende en zal dus direct in kunnen grijpen als er iets niet in orde mocht zijn met moeder of kind. In een dergelijk geval zal er een doorverwijzing volgen naar een gynaecoloog of kinderarts.

Ziekenhuis

Vandaag de dag werkt een verloskundige niet alleen nog maar in een aparte praktijk maar ook steeds vaker onder verantwoording van een gynaecoloog in een ziekenhuis. Daar nemen ze vrouwen met een verhoogde kans op complicaties tijdens hun zwangerschap of bij de bevalling onder hun hoede.

naturaplaza superfoods banner