Take a fresh look at your lifestyle.

Zwanger willen worden

De meeste vrouwen weten op een bepaald ogenblik in hun leven dat het tijd is om gehoord te gaan geven aan hun kinderwens: ze zijn er klaar voor om zwanger te worden. Voor de één zal dat betekenen dat ze in het huwelijk gaat stappen en voor een ander dat ze zal stoppen met het gebruik van de anticonceptiepil of het gebruik van een ander voorbehoedsmiddel.

single reizen online banner

Vruchtbaarheid

Hoewel de meeste vrouwen op een zeker moment in hun leven zwanger willen worden betekent dit niet per definitie dat deze wens ook meteen in vervulling zal gaan. Sommige vrouwen worden namelijk makkelijker zwanger dan anderen. Bovendien kunnen factoren zoals spanningen, stress en een minder goede lichamelijke gesteldheid een zwangerschap in de weg staan. Uiteraard zal ook de vruchtbaarheid van de aanstaande vader een voorname rol spelen bij het al dan niet tot stand komen van een zwangerschap. Ook al is de wens bij een koppel nog zo groot wanneer er iets mis is met de vruchtbaarheid van één van de partners dan kan dat een zwangerschap in de weg staan of zelfs onmogelijk maken.

Zwangerschapswens

De wens om zwanger te worden zit van nature in elke vrouw. Elk levend wezen wil zich namelijk voortplanten en op die manier zijn eigen genetische informatie doorgeven en de soort in stand houden. De wens om zelf moeder te worden kan bij bepaalde vrouwen worden aangewakkerd door het zien van een pasgeboren baby bij één van hun vriendinnen, zussen of andere mensen uit hun directe omgeving.

Wanneer precies een vrouw dergelijke moedergevoelens zal krijgen in haar leven kan van persoon tot persoon verschillen. Sommige vrouwen zullen het gevoel bovendien tijdelijk willen onderdrukken om bijvoorbeeld eerst te trouwen, een studie af te ronden, carrière te maken op het werk of totdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt.

Fabeltjes over zwanger worden

Over zwangerschappen en het zwanger worden doen zich vandaag de dag nog altijd een heleboel fabeltjes de ronde.

bewust puur banner
  • Zo zou je, volgens sommige mensen tenminste, eerder zwanger worden als je na de geslachtsgemeenschap je bekken een poosje kantelt door je benen in de lucht te steken.
  • Weer anderen beweren dat je sneller zwanger wordt door het eten van bepaalde voedingsmiddelen.
  • Maar ook door het dagelijks bedrijven van de liefde met de aanstaande vader.

Deze, en nog een heleboel andere verhalen zijn echter niet, of slechts voor een beperkt deel, op waarheid berust. Ook al wil je nog zo graag zwanger worden, overhaasten kun je de natuur echter niet.

  • Pas op het moment dat je geslachtsgemeenschap hebt in de vruchtbare periode van je menstruatiecyclus is de kans aanwezig dat dit zal uitmonden in een zwangerschap het grootst, maar absoluut nog niet gegarandeerd.
  • Hierbij komt verder nog dat je, door je zo te focussen op het zwanger willen worden, je erg gestrest wordt met als gevolg dat je menstruatiecyclus ontregeld raakt. Het effect zal dan dus averechts zijn.

Het best kun je de natuur de tijd gunnen en pas na een jaar “oefenen” en gezond leven een arts gaan raadplegen mocht je dan nog niet zwanger zijn. Deze kan dan beoordelen of het nodig is om verder onderzoek te verrichten of op een andere manier in te grijpen.

Obsessie

In bepaalde gevallen kan een vrouw zo geobsedeerd raken van het zwanger willen worden dat zij zich inbeeldt zwanger te zijn. Haar lichaam zal in een dergelijk geval, net als bij een echte zwangerschap, te maken krijgen met allerlei kwaaltjes en soms zelfs met gewichtstoename. Deze vrouwen dienen zich uiteraard wel bij hun huisarts te melden om vervolgens samen naar een passende oplossing of behandeling te zoeken.

Dromen en fantaseren over een zwangerschap of het ouderschap is heel normaal maar wanneer heel je (liefdes)leven lijkt te draaien om het zwanger willen worden dan gaat het waarschijnlijk de verkeerde kant en is vaak hulp van een deskundige aan te raden. Zodra je meer ontspannen bent en de natuur zijn gang laat gaan, zul je merken dat dikwijls eerder dan verwacht zich aan zal dienen.

naturaplaza superfoods banner