Take a fresh look at your lifestyle.

Sperma donatie


Op het ogenblik dat een sperma donatie wilt gaan doen dan moet je doordrongen zijn van een aantal feiten. Zo is de sperma donatie geen manier om snel rijk te worden of om je genetische informatie ontelbare malen door te geven.

single reizen online banner

In ons land is het namelijk bij wet verboden om te handelen in weefsels of geslachtscellen die afkomstig zijn uit het lichaam van een mens. Verder is het niet toegestaan om een onbeperkt aantal vrouwen met het sperma van één donor zwanger te maken. Maximaal mogen er zes vrouwen met je sperma worden behandeld.

Sperma donatie uit idealisme

Veel van de mannen die sperma, of zaaddonor, worden doen dit uit een bepaalde vorm van idealisme. Ze willen koppels helpen die niet op een andere manier een kindje kunnen krijgen. Dit kunnen heterostellen zijn waarvan de man kampt met een verminderde vruchtbaarheid of volledig onvruchtbaar is.

Daarnaast zijn er ook steeds meer lesbische paren die een spermadonor inzetten om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Dit geldt ook voor alleenstaande vrouwen die graag een gezin willen stichten zonder eerst aan de man geholpen te hoeven worden.

Anonieme donor

Op het moment dat je sperma doneert aan een spermabank dan ben je verzekerd van anonimiteit. Deze anonimiteit geldt in beide richtingen, wat wil zeggen dat de wensouder(s) niet weet van wie het sperma afkomstig is, maar de donor zelf ook niet op de hoogte wordt gebracht over de gedane behandelingen met zijn zaad. De nakomelingen die als gevolg van de donatie ter wereld komen zullen eveneens niet te weten komen wie hun biologische vader is.

bewust puur banner

Je gegevens worden bij de spermabank wel geregistreerd om zo te kunnen bepalen welke vrouw met jouw zaad is behandeld en of het wettelijk maximum niet wordt overschreden.

Sperma donatieBekende donor

Het is natuurlijk ook mogelijk om de spermadonor te zijn van een koppel dat zich in je directe omgeving bevindt. Met hen zul je dan zelf afspraken moeten maken over een eventuele anonimiteit, over het verhaal dat het kind later zal worden verteld en of je op de hoogte zal worden gehouden van de ontwikkelingen van dit kind.

Sommige spermadonoren hebben zelfs contact met het kind dat door hen is verwekt. Een dergelijke keuze dient overigens altijd goed te worden besproken en vastgelegd om later misverstanden te voorkomen.

Keuze sperma donatie

Bijna elke gezonde man is vrij om zich beschikbaar te stellen als spermadonor. Als donor kun je zelf kiezen of je je sperma bij een spermabank doneert of dat je een bevriend koppel helpt met het vervullen van hun kinderwens.

Zeker in dit laatste geval dien je je goed te beseffen dat er, als het kindje er eenmaal is, toch bepaalde oudergevoelens een rol kunnen gaan spelen. Dit is meestal echter niet wat de wensouders in gedachten hadden en zou dus voor (emotionele) problemen kunnen zorgen.

naturaplaza superfoods banner