Take a fresh look at your lifestyle.

Kleuter – van 4 tot 6 jaar

Met een kleuter wordt in de regel een kind tussen de vier en zes jaar bedoeld. Overigens valt het niet mee om het begrip kleuter van een goede definitie te voorzien. In de regel kan worden gesteld dat wanneer de peutertijd achter de rug is, de kleutertijd zal beginnen. Het kind zal op dat ogenblik voor de eerste keer naar de kleuterschool gaan. Rond het zesde levensjaar zal de kleutertijd dan weer voorbij zijn. Het kind gaat dan naar het eerste leerjaar en zal meer bewust zijn van alles wat er in diens omgeving gebeurt. Ook zal het dan in staat zijn om meer realistisch en meer abstract te denken.

single reizen online banner

Ontwikkeling kleuter

Een kleuter maakt in deze periode van zijn leven een interessante ontwikkeling door. Om deze fase van ontwikkeling in gang te zetten is het noodzakelijk dat het kind eerst een aantal mijlpalen bereikt op dit gebied. Zo zal een kind op driejarige leeftijd bijvoorbeeld overdag zindelijk zijn, driewoord-zinnen kunnen maken, aanwijzingen op kunnen volgen, met grote blokken spelen, kunnen fietsen op een driewieler, een simpele tekening maken, een rollenspel spelen en de eigen wil kenbaar maken door vooral nee te gebruiken.

Een kleuter zal een heleboel leren in deze fase van zijn leven. Er zal bijvoorbeeld een verandering waar te nemen zijn in de manier van spelen. Je kind kan niet alleen maar vrij spelen, het is eveneens klaar om dingen bewust te gaan leren. Deze verandering wordt veroorzaakt doordat de hersenen zich meer zijn gaan ontwikkelen waardoor het kind in staat zal zijn om bewuster, abstracter en realistischer te denken.

bewust puur banner

Kleuter onderwijs

In ons land mogen kinderen van tweeënhalf jaar, na elke vakantie, voor het eerst naar de kleuterschool. Hoewel de meeste kleuterscholen vandaag de dag zijn verbonden aan een lagere school, zijn er ook nog wel een aantal zelfstandige kleuterscholen te vinden. In de regel zal een kleuter dus naar het lager onderwijs gaan en daar tot een leeftijd van ongeveer twaalf jaar les krijgen.

Kleuterschool

In Vlaanderen gaan kinderen naar de kleuterschool op het ogenblik dat ze overdag zindelijk zijn en zich bovendien verstaanbaar weten te maken. Op een heleboel kleuterscholen is er een speciaal instapklasje voor de jongste kinderen. Door het jaar heen zijn er een zevental momenten waarop een kindje in kan stappen, namelijk na: de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, *de voorjaarsvakantie*, de paasvakantie en na het lange weekend dat volgt op Hemelvaart.

Leerplicht

Er bestaat overigens in ons land geen leerplicht voor kleuters. Dit neemt niet weg dat ruim 95 procent van hen wel een kleuterschool bezoekt. Wel geldt de regel dat een kind in het eerste jaar van het lager onderwijs één jaar lang onderwijs in het Nederlands moet hebben genoten. Op deze manier kan een kind met genoeg kennis van de onderwijstaal aan het eerste leerjaar beginnen. Aan het einde van de kleuterschool zal er een evaluatie volgen om te zien of een kleuter het eerste leerjaar aankan.

naturaplaza superfoods banner