Take a fresh look at your lifestyle.

Schoolkeuze – welke basisschool is het beste voor je kind?

Op een moment dat je kindje nog vrij klein is dien je al op zoek te gaan naar de meest geschikte basisschool. Als het om je eerste kind gaat zal dit de nodige vragen oproepen. Ga je bijvoorbeeld voor een school dichtbij huis of kies je bewust voor een bepaald soort onderwijs?

single reizen online banner

Belangrijke keuze

Het kiezen van een basisschool is er een van formaat. Deze gekozen school zal namelijk een voorname rol gaan vervullen in de ontwikkeling en de opvoeding van je kind.

Verschillen scholen

Er kan op de eerste plaats een verdeling worden gemaakt tussen openbare- en bijzondere scholen. Het grootste deel van de bijzondere scholen zijn geënt op een bepaalde geloofsovertuiging.

Verder zijn er bijzondere scholen die door een vernieuwende manier van lesgeven zich van andere onderscheiden, zoals Dalton-, Steiner-, Jenaplan-, Montessori- en Freinetscholen. Een bijzondere school mag kinderen weigeren op basis van hun eigen identiteit. Een openbare school mag een leerling echter alleen weigeren op het moment dat er geen plaats meer is.

Identiteit

In het verleden was het duidelijk wat een openbare- of bijzondere school inhield en waar deze voor stond. Tegenwoordig echter is te zien dat steeds meer scholen hun identiteit minder laten afhangen van bijvoorbeeld een bepaald geloof of een manier van lesgeven.

Lesmethode

Bij de keuze van een basisschool is het verstandig goed te letten op de manier waarop les wordt gegeven.

bewust puur banner
  • Bij klassikale lesmethoden zal het niveau af zijn gestemd op de gemiddelde leerling. Er zal dus niet, of nauwelijks, worden gekeken naar het temperament of het leertempo van individuele kinderen.
  • Dit terwijl de vernieuwende manier van lesgeven juist wel elk kind afzonderlijk zal bekijken en het een kans geeft zich te ontplooien op een eigen manier. Bovendien zal bij deze lesmethoden niet alleen het vergaren van kennis centraal staan, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling zal aan de orde komen.

Vandaag de dag hebben valt op dat een heleboel openbare scholen (een deel van) deze vernieuwende lesmethoden over heeft genomen.

Zo zijn er bijvoorbeeld op steeds meer scholen kringgesprekken en worden kinderen ook meer als individu beschouwd.

Indien je precies wilt weten wat de aanpak is van een bepaalde school, dan doe je er goed aan hierover informatie in te winnen bij de directie. Niet alle schoolgidsen zullen dit namelijk even goed duidelijk kunnen maken.

Kind

Bij de keuze van een basisschool is belangrijk dat je goed kijkt wat het best past bij een kind. Niet alle kinderen functioneren even goed op een school waar op een vernieuwende manier wordt lesgegeven.

Ook het schoolplan en de sfeer op school zijn voorname punten waarop je dient te letten. Pas dan kun je beslissen welke school het best past bij jou manier van opvoeden.

naturaplaza superfoods banner