Take a fresh look at your lifestyle.

10 oorzaken van opgezette of opgezwollen en zichtbare aders

Het kan je behoorlijk dwars zitten, en je wellicht zelfs een ongemakkelijk gevoel bezorgen, wanneer er opgezette of opgezwollen aderen te zien zijn in je handen. Daarnaast is het mogelijk dat je je zorgen gaat maken over een mogelijk medisch probleem waarvan dit een teken zou kunnen zijn.

single reizen online banner

Voor de meeste mensen zijn opgezette of opgezwollen aderen in hun handen de normaalste zaak van de wereld en vormt dit hooguit een cosmetisch probleem. De aderen die zich in hun armen en handen bevinden doen namelijk wel gewoon hun werk.

Voor slechts een gering aantal mensen zijn opgezette of opgezwollen aderen echter wel een symptoom van een groter onderliggend probleem. Hieronder hebben we voor je op een rijtje gezet wat de opgezette of opgezwollen aderen in je handen kunnen veroorzaken en welke behandelingsopties er voor handen zijn om deze aan te pakken.

Oorzaken van opgezette of opgezwollen aderen in je handen

Er zijn een aantal uiteenlopende redenen waarom je last krijgt van opgezette of opgezwollen aderen in je handen. Een of meer van de oorzaken die we hieronder op een rijtje hebben gezet kunnen zorgen dat de aderen in je handen op gaan zetten of op gaan zwellen:

 1. Lage concentratie lichaamsvet. Op het ogenblik dat je niet veel vet in je handen hebt, dan kunnen je aderen duidelijker zichtbaar zijn.
 2. Leeftijd. Naarmate je leeftijd vordert, zal ook je huid dunner worden en zijn elasticiteit verliezen, met als gevolg dat je aderen beter zichtbaar zullen zijn.
 3. Slechter werkende aderkleppen. Bovendien zullen de kleppen die zich in je aderen bevinden zwakker worden bij het ouder worden waardoor het bloed zich gedurende een langere tijd in je aderen op kan hopen. De ader zal daardoor op gaan zwellen en op gaan zetten.
 4. Lichamelijke inspanning. Op momenten dat je actief met je lichaam bezig bent, bijvoorbeeld door te sporten, dan zal je bloeddruk gaan stijgen en zullen je aderen meer in de richting van je huid worden geduwd. Zodra je bloeddruk weer normaal is geworden, zullen ook de aderen in je handen weer minder prominent aanwezig zijn. Regelmatig sporten kan echter opgezette en opgezwollen aderen in je handen permanent aanwezig laten zijn, in het bijzonder wanneer je veel aan krachttraining doet. Het herhaaldelijk optillen van gewichten in de sportschool of voor je werk zal om die reden dan ook vaak resulteren een toegenomen bloedstroom en in een verharding van de spieren. Dit alles kan prominent zichtbare aderen in je handen met zich meebrengen.
 5. Erfelijke factoren (genetica). Indien je directe familieleden last hebben van opgezette of opgezwollen aderen in hun handen, dan bestaat er een kans dat je deze eveneens krijgt.
 6. Warm weer. Een hoge temperatuur kan ervoor zorgen dat de kleppen in je aderen meer moeite moeten doen om goed te functioneren. Als gevolg daarvan kunnen je aderen worden vergroot, en dus op gaan zetten op of op gaan zwellen.
 7. Spataderen. Hoewel spataderen eerder zullen ontstaan in je benen dan in je armen en handen, kunnen er toch spataderen verschijnen als de aderkleppen zwakker zijn geworden. Zwakkere kleppen maken aderen minder efficiënt terugstromend bloed tegen te houden. Spataderen, ook in je handen, kunnen opgezwollen, opgezet en zelfs pijnlijk van aard zijn.
 8. Flebitis. Op jet ogenblik dat een handinfectie, een letsel of een auto-immuunziekte ervoor zorgt dat een ader ontstoken raakt, kan de aangedane ader op gaan zwellen.
 9. Oppervlakkige tromboflebitis. Oppervlakkige tromboflebitis is een ontsteking van een ader die dicht bij het huidoppervlak ligt (flebitis) en wordt veroorzaakt door een bloedstolsel (trombus). Deze aandoening kan ontstaan als gevolg van een verwonding van een ader, zoals na het plaatsen van een infuus.
 10. Diepe veneuze trombose (DVT). Een opgezette of opgezwollen ader in de hand kan het gevolg zijn van een bloedstolsel dat zich diep in de aderen van de arm bevindt.

Het maken van een handdiagram

Een handdiagram is een interactieve 3D-diagram om de hand mee te kunnen verkennen. Door middel van dit diagram kan eventueel een oorzaak van opgezette of opgezwollen aderen in je handen aan het licht worden gebracht.

Aan de hand van de uitkomst van dit medisch onderzoek zal vaak een diagnose gesteld kunnen worden en eventueel een passend behandelplan opgesteld worden.

bewust puur banner

Het behandelen van prominente aderen in de handen

De behandeling van opgezette en opgezwollen aderen in de hand is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Nadat een arts de juiste diagnose heeft gesteld, dan kan er een passende behandeling worden bepaald en in gang worden gezet.

In de meeste gevallen heeft de behandeling van opgezette en opgezwollen aderen in handen te maken met cosmetische aspecten in plaats van met aspecten die in verband te brengen zijn met je gezondheid. De cosmetische behandelingen zijn in principe te vergelijken met de behandeling die wordt gegeven voor het aanpakken van spataderen:

 • Sclerotherapie is een ingreep waarbij er een chemische oplossing in wordt gespoten in de aangedane aderen, waardoor deze littekens zullen gaan vormen en zich uiteindelijk zullen gaan sluiten.
 • Endoveneuze ablatietherapie wordt eveneens vaak aangeduid met de term lasertherapie. Het is een ideale behandelmethode voor de wat kleinere aderen. Bij lasertherapie maakt de arts gebruik van laserlicht of radiogolven om aderen te laten sluiten.
 • Ambulante flebectomie is het weghalen van de aangedane aderen door middel van het maken van een aantal kleine incisies. Hierbij zal een plaatselijke verdoving worden gegeven om alles pijnloos te laten verlopen.
 • Aderstripping en ligatie zullen de ader afsluiten die bloed naar de aangedane ader voert. Bij deze ingreep zul je onder algemene anesthesie zijn en zal een arts een snede maken voordat de ader af wordt hechten en weg wordt genomen.

Bij deze ingrepen zal, nadat de arts de aangedane ader heeft gesloten, het bloed dat vroeger in de ader vloeide automatisch worden omgeleid. De gesloten ader zal uiteindelijk vanzelf verdwijnen.

In sporadische gevallen kunnen opgezette en opgezwollen aderen een teken zijn van een ernstigere aandoening, in dergelijke gevallen zal je arts een specifieke diagnose stellen en eveneens een passende behandeling met je bespreken.

 • Indien je de diagnose flebitis krijgt, dan zal je arts waarschijnlijk een anti-inflammatoire behandeling, antibioticumtherapie, warme kompressen en het omhoog leggen van één of beide armen voorschrijven als behandeling.
 • Als je de diagnose tromboflebitis hebt gekregen, dan zal je arts je mogelijk niet aanraden om een behandeling te ondergaan. Bloedstolsels in de aderen die dichtbij het huidoppervlak zijn gelegen worden namelijk vaak op een natuurlijke manier door je lichaam weer opgenomen (doorgaans al binnen een tijdspanne van maar twee weken.)
 • Wanneer er sprake is van een zwelling, dan kan een arts je voorstellen om een vrij verkrijgbaar geneesmiddel te gaan gebruiken, of een medicijn voorschrijven, om de klachten te verlichten. Anders zal de behandeling te vergelijken zijn met die van flebitis.
 • Wanneer je last hebt van een diepe veneuze trombose, dan zal je arts je waarschijnlijk een anticoagulant middel voorschrijven dat moet zorgen voor de verdunning van je bloed. Indien deze bloedverdunnende medicijnen niet werken, of wanneer je een ernstige diepe veneuze trombose hebt, dan kan je arts je wellicht een trombolytische, ook wel stolselverwijderende, behandeling laten ondergaan.

Slotopmerking

Opgezette en opgezwollen aderen in je handen duiden gelukkig niet in alle gevallen op een ernstige medische aandoening.

Wanneer je echter bang bent dat de ontsierende aderen in je handen een symptoom zijn van iets ernstigs, of wanneer je het gewoon niet fijn vindt hoe ze eruitzien, dan dien je een afspraak te maken met je huisarts.

Op het ogenblik dat er een ernstig probleem aan het licht komt, dan kan je huisarts een behandeling aanraden. Indien je wilt dat de opgezette of opgezwollen aderen in je handen weg worden genomen vanwege cosmetische redenen, dan zal je huisarts je eveneens een voorstel kunnen doen met betrekking tot de ingreep die het beste bij je persoonlijke situatie past

naturaplaza superfoods banner