Take a fresh look at your lifestyle.

Hoe moet je omgaan bij agressie van kinderen?

Op het moment dat een peuter een kindje van de eigen leeftijd een klap geeft, omdat dit bijvoorbeeld een speeltje af heeft gepakt, zal niemand echt verbaasd zijn. De peuter zal op het gedrag worden aangesproken, maar daar blijft het in de regel dan bij. Een grote ophef over dit voorval zal er meestal echter niet zijn. Zou een soortgelijk voorval echter plaatsvinden tussen twee kinderen van negen of tien jaar dan is dit een heel ander verhaal. De aandacht voor het voorval zal vaak beduidend groter zijn.

single reizen online banner

Agressief gedrag

Een groot deel van de jonge kinderen zullen zo nu en dan agressief gedrag vertonen. Naarmate een kind ouder wordt zal dit gedrag echter al snel afnemen. Deze afname is essentieel want anders loopt het kind te blijven hangen in het gedrag dat aanvaard wordt van een peuter maar zeker niet van een ouder kind. Omdat in de eerste jaren van het leven sociaal gedrag voor enorm belang is zal een kind agressief gedrag moeten leren beheersen.

Jonge agressie

Al bij een baby van een half jaar kan agressief gedrag waar worden genomen. Bepaalde kinderen zullen dan al, mits ze de kans krijgen, duwen, schoppen of slaan. Naarmate het kind ouder wordt zal ook het agressieve gedrag verder toenemen. Bij peuters heeft ongeveer 80 procent weleens agressief gedrag naar anderen vertoond.

bewust puur banner

De agressie bij een baby ontstaat spontaan omdat deze erg gericht zijn op het lichaam en dus ook hun gevoelens en frustraties op een fysieke manier zullen doen gelden. Tot de leeftijd van ongeveer drie jaar zullen de meeste kinderen wel eens agressief gedrag vertonen. Na die tijd zal de lichamelijke agressie echter weer aanzienlijk af gaan nemen. Deels komt dat doordat een kind op die leeftijd ook andere manieren heeft om zich te uiten. De agressie zal dan meer verbaal worden. Hierin is soms zelfs een toename te zien. Helaas wordt op deze vorm van agressie in de regel niet voldoende kritische gereageerd door de omgeving.

Afleren

Doordat het gedrag van een kind niet langer wordt getolereerd door de omgeving zal dit vaak worden afgeleerd. Het kind zal bij het vertonen van agressief gedrag bijvoorbeeld gecorrigeerd of zelfs bestraft worden. Verder zal de omgeving van een kind gaan verwachten dat het zich leert beheersen voor wat emoties betreft. Agressie is er daar één van.

Op het moment dat agressief gedrag bij een jong kind niet wordt afgeleerd dan zal dit, naarmate de leeftijd vordert, alleen maar meer toenemen. Bovendien kan agressief gedrag bij een schoolkind de leerprestaties slechter worden omdat het leren moeilijker wordt. In de puberteit kan agressief gedrag door een kind zelfs verregaande gevolgen hebben zoals spijbelen van school, drugsgebruik en problemen in de maatschappelijke- en sociale omgang.

naturaplaza superfoods banner