Take a fresh look at your lifestyle.

Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafdheid komt meer voor dan vaak wordt onderkend omdat het verborgen wordt door moeilijk gedrag en zelfs door ondermaatse schoolprestaties. Op het moment dat je de kenmerken van ADHD met die van hoogbegaafdheid gaat vergelijken dan zul ver verbaasd zijn over de vele raakvlakken.

single reizen online banner

Positieve kant van hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafd kind zal moeilijke informatie begrijpen en onthouden, mits het hierin geïnteresseerd is. In de vrije tijd zal het kind veel lezen en verzamelen maar wel op een andere manier dan zijn leeftijdsgenootjes.

Mondelinge toetsen zullen een hoogbegaafd kind in de regel beter afgaan dan wanneer deze schriftelijk zullen worden afgenomen. Individueel onderwijs dat op maat wordt aangeboden zal goede prestaties tot gevolg hebben en zal thuis uit eigen beweging allerlei dingen ondernemen.

Hierbij wordt de verbeelding en creativiteit aangesproken maar ook de grote algemene ontwikkeling. Een hoogbegaafd kind heeft namelijk een brede interesse, onderzoekt graag nieuwe dingen maar is eveneens erg gevoelig.

Negatieve kant van hoogbegaafdheid

Op school kan een hoogbegaafd kind soms redelijk tot zelfs slecht presteren en het huiswerk slecht, of helemaal niet, maken. Het komt regelmatig voor dat het kind niet tevreden is over de prestaties die het heeft geleverd.

Om die reden wil het soms geen nieuwe dingen leren. Andere kenmerken zijn: een minderwaardigheidsgevoel, onverschilligheid en wantrouwend.

Verder heeft het hoogbegaafde kind dikwijls een hekel aan groepsactiviteiten, het gevoel dat niemand hem aardig vindt en aan het inprenten van dingen.

bewust puur banner

Onder kinderen van de eigen leeftijd is een hoogbegaafde vaak niet zo populair en zoekt daarom vriendschap bij gelijkgestemden.

Het kind kan een afwijzende of onverschillige houding aannemen als het om school gaat. Het wil zelfstandig werken en geen hulp aanvaarden maar is eveneens impulsief en gauw afgeleid. Een hoogbegaafd kind heeft vaak moeite met autoriteit en zal zich daartegen verzetten.

Problemen hoogbegaafden

Soms kan een hoogbegaafd kind het gevoel hebben dan de rest van de wereld het niet begrijpt. Het heeft het gevoel niet verbonden te zijn met andere personen en te leven in een andere realiteit. Een kind kan zich hierdoor erg ongelukkig voelen en zelfs excessief gedrag gaan vertonen.

Signalen van hoogbegaafdheid

Een kind dat hoogbegaafd is zal in de meeste gevallen een aantal van de onderstaande signalen laten zien:

  • niet voldoende slapen
  • als baby al dingen willen doen nog niet bij de leeftijd passen
  • een opvallende taalontwikkeling
  • een vroeg redeneringvermogen
  • nieuwsgierigheid en leergierigheid al op jonge leeftijd
  • voortdurende de vraag “waarom?”
  • uitmuntend goed geheugen
  • perfectionistisch gedrag.

Maar ook een uitgesproken gevoel voor verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid, een andere vorm van humor met veel taalgrappen en allerlei originele oplossingen en ideeën kunnen aan een hoogbegaafde worden toegeschreven.

Daarnaast is een hoogbegaafd kind in staat zichzelf dingen te leren, zoals lezen, schrijven en rekenen, maar heeft wellicht meer moeite met zwemmen, fietsen en samenspelen. Het hoogbegaafde kind wil vaak meerdere dingen tegelijk doen en is uitermate zelfstandig.

Soms zelfs overgevoelig, onhandelbaar of agressief. Het kind kan vaker dan andere kinderen last hebben van buikpijn en/of hoofdpijn.

naturaplaza superfoods banner