Take a fresh look at your lifestyle.

Ontwikkeling kleuter

Je spreekt van een kleuter wanneer een kind tussen de drie en zes jaar oud is. Een kind zal tijdens de kleutertijd een nieuwe fase van zijn leven in gaan en met een heleboel nieuwe dingen kennis maken, zoals naar school gaan.

single reizen online banner

Fysieke ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling van een kleuter is bijna helemaal klaar. De tijd is aan gebroken om nieuwe bewegingspatronen aan te leren. Deze patronen zullen nodig zijn voor het kunnen beoefenen van een sport of het kunnen leren zwemmen.

Groei

Tijdens de kleutertijd zal een kind ongeveer zes centimeter per jaar in de lengte groeien en tevens ongeveer twee kilo zwaarder worden. Doordat een kleuter slanker wordt zal het babyuiterlijk geleidelijk gaan verdwijnen.

Motoriek

De motoriek van een kleuter is nog steeds bezig zich verder te ontwikkelen. Een kind zal bovendien links- of rechtshandig worden, afhankelijk van de overheersende hersenhelft. Wanneer je let op de motoriek dan zul je merken dat zowel de fijne als de grove bewegingen steeds ingewikkelder worden. Door bewust te oefenen is een kleuter in staat om nieuwe bewegingspatronen te leren. Er kan daardoor een begin worden gemaakt met het aanleren van tekenen en schrijven maar eveneens met sportbeoefening.

Sociaal-emotioneel

Doordat een kleuter naar school gaat zullen er een heleboel nieuwe uitdagingen, op zowel sociaal als emotioneel vlak, op zijn pad komen. Een kleuter zal leren op zijn beurt te wachten door het samen spelen en samen praten. Ook zal worden geleerd dat problemen niet opgelost worden met slaan. Het begrip van de realiteit zal ook verbeteren, al wil dit niet zeggen dat fantasiespelletjes niet meer graag worden gespeeld.

bewust puur banner

Een kleuter zal zich nog altijd in een echte- en een fantasiewereld bevinden. In de echte wereld zijn dingen te zien, te horen en te voelen, terwijl in de fantasiewereld de fantasie de boventoon voert. Een kind zal een fantasiespel spelen, ongeacht of het alleen of met anderen speelt, waarin het diverse rollen zal vervullen. In de fantasiewereld gelden de regels van het kind. Allebei deze werelden zullen uitstekend naast elkaar kunnen bestaan voor een kleuter.

Kleuterangsten

Nog altijd kan een kleuter van een heleboel dingen bang zijn. Hierbij zal de eigen fantasie nog altijd een voorname rol spelen. Daarnaast kan een kleuter bang worden van situaties die onbekend of, in zijn ogen, onveilig zijn zoals onder andere een bezoek aan de dokter of een verhuizing. Kleuters kunnen verder nog angstig worden voor bijvoorbeeld honden, spinnen of andere dieren.

Moraal

Geleidelijk zal een kleuter doorhebben dat bepaalde handelingen gevolgen kunnen hebben voor een ander. Toch is het niet altijd mogelijk om bepaalde emoties te beheersen. Wel kan een kleuter er beter over nadenken en aanleren eerst te denken en dan pas te doen.

Cognitieve ontwikkeling

Een kleuter begrijpt de wereld alsmaar beter, vindt oorzaak en gevolg heel interessant en zal vaak willen weten waarom iets gebeurt. Op deze vragen wil een kleuter een serieus en duidelijk antwoord hebben. Deze antwoorden zullen vervolgens weer leiden tot nadenken en nieuwe vragen.

naturaplaza superfoods banner