Take a fresh look at your lifestyle.

Wat is de prijs van IVF?

Om door middel van IVF zwanger te worden kost in de regel behoorlijk veel geld. De overheid probeert de kosten echter enigszins te drukken door subsidies te geven voor het onderzoek dat ernaar gedaan wordt en door de benodigde medicatie terug te betalen. Dit neemt echter niet weg dat de remgelden voor artsbezoeken en medicijnen behoorlijk hoog op zullen lopen. De kosten die jezelf moet dragen kunnen dan ook uiteenlopen van 300 tot 500 euro per poging. De laboratoriumkosten, de grootste kostenpost (ruim 1100 euro), wordt gelukkig wel terugbetaald.

single reizen online banner

Voorwaarden terugbetaling

Om voor een dergelijke terugbetaling in aanmerking te komen dien je overigens wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Door voorwaarden te stellen aan de terugbetaling wil de overheid tegengaan dat er te veel meerlingen geboren zullen worden door Ivf-behandelingen.

Vandaag de dag worden er door ivf 1 op 4 meerlingen geboren terwijl bij een normale bevruchting die kans slechts 1 op 80 bedraagt. Een meerlingzwangerschap brengt altijd meer risico’s met zich mee. Zo worden de baby’s vaker te vroeg geboren waardoor er dikwijls gezondheidsproblemen zullen optreden. Verder ligt het aantal baby’s dat dood ter wereld komt bij ivf-behandelingen hoger dan wanneer een vrouw op een natuurlijke wijze zwanger is geraakt.

bewust puur banner

Als je aanspraak wilt maken op de terugbetaling dan zul je aan de volgende voorwaarden dienen te voldoen: je (de vrouw) mag niet ouder zijn dan 42 jaar en de behandeling dient in een erkende ivf-kliniek te worden uitgevoerd. Van deze kliniek zul je een bewijs ontvangen dat je dient te overleggen alvorens je voor terugbetaling in aanmerking komt. Pas na goedkeuring kun je dus met de behandeling beginnen. Overigens zullen er hooguit zes cycli worden terugbetaald. De leeftijd van de vrouw en het aantal die zij inmiddels heeft ondergaan zal bepalend zijn voor het aantal terug te plaatsen embryo’s. Dit aantal is bij wet vastgesteld en kan dus niet door de kliniek worden veranderd.

Aantal teruggeplaatste embryo’s

Op het moment dat je jonger bent dan 35 dan zal bij de eerste cyclus maar 1 vers embryo teruggeplaatst mogen worden. Bij een tweede cyclus is dit eveneens het geval of, wanneer de kwaliteit van de embryo’s minder goed is, twee embryo’s. Bij een derde, of volgende cyclus, mogen telkens twee embryo’s in de baarmoeder worden teruggeplaatst.

Voor vrouwen tussen de 35 en 39 jaar geldt dat er bij de eerste twee cycli hooguit twee verse embryo’s terug mogen worden geplaatst in de baarmoeder. Bij de volgende cycli zal dit aantal maximaal drie bedragen. Bij vrouwen die 40 jaar of ouder zijn geldt geen maximum aantal terug te plaatsen verse embryo’s.

naturaplaza superfoods banner