Take a fresh look at your lifestyle.

Terugbetaling en kosten van IVF

Met een ivf-behandeling is altijd een heleboel geld gemoeid. Niet alleen voor de behandelingen zelf maar ook voor de geneesmiddelen die erbij nodig zijn. Om niet alle kosten van de behandeling te hoeven betalen kun je, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op je ziekenfonds.

vitaminstore gezond leven banner

Terugbetalingen

Naast het geld dat door de overheid wordt vrijgemaakt voor het verrichten van onderzoek naar IVF zullen ook de kosten voor de medicijnen mogelijk terugbetaald worden die bij een dergelijke vruchtbaarheidsbehandeling noodzakelijk zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de zogenaamde remgelden nog altijd fors op kunnen lopen. Uiteraard kunnen deze per situatie verschillen en variëren van 300 tot 500 euro per cyclus. De kosten die gemaakt moeten worden voor alles wat er in het laboratorium plaats moet vinden, ruim 1100 euro, zal worden terugbetaald.

Gestelde eisen

Natuurlijk kun je niet oneindig door blijven gaan met het ondergaan van ivf-behandelingen. Dit zou namelijk een te kostbare zaak worden op den duur. Daarom heeft de overheid een aantal eisen gesteld die verbonden zijn aan de terugbetaling van de gemaakte kosten.

Op het ogenblik dat er geen eisen gesteld zouden worden voor de terugbetaling van ivf-kosten dan zou het aantal meerlingzwangerschappen, die een heleboel extra risico’s met zich mee zullen brengen, een vlucht kunnen nemen.

Deze eisen willen voor een vrouw zeggen dat:

bewust puur banner
  • ze niet ouder mag zijn dan 42 jaar.
  • er slechts zes maal een cyclus wordt terugbetaald per patiënte
  • de behandeling zal in een erkend vruchtbaarheidscentrum ondergaan dient te worden.

In een dergelijk centrum zul je voor de behandeling begint een attest en nadat er een goedkeuring op is gevolg kun je daadwerkelijk met de ivf-behandeling van start gaan.

Leeftijd

De leeftijd van de vrouw is bepalend voor het aantal embryo’s dat na de kunstmatige bevruchting weer terug wordt geplaatst in haar baarmoeder. Hierbij speelt het aantal eerdere behandelingen eveneens een rol. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd waardoor er niet door een vruchtbaarheidscentrum vanaf kan worden geweken.

Medicatie

De medicatie die bij een ivf-behandeling wordt gebruikt kan onder worden verdeeld in drie soorten onder het forfait noemer Medisch Begeleide Voortplanting (MBV). Allereerst zijn er de medicijnen voor de IVF zelf (MBV1), daarnaast zijn er nog geneesmiddelen voor de donatie van de eicellen (MBV2) en tot slot nog die voor de intra-uteriene inseminatie of voor het stimuleren van de ontwikkeling van de follikels (MBV 3).

Remgeld

Indien je de goedkeuring op zak hebt zul je alleen het remgeld dienen te voldoen. Dit betekent voor gewoon verzekerden MBV1 54,90, MBV 2 10,60 en MBV 3 23,10 per behandeling. Voor verzekerden met een verhoogde tegemoetkoming liggen de remgelden wat lager, respectievelijk 36,64, 7,10 en 15,34 per cyclus.

De forfaits zullen alle kosten dekken die gemaakt worden voor farmaceutische specialiteiten, ook op het ogenblik dat behandeling wordt gestaakt. Voor een donor geldt dit overigens niet. Indien je een goedkeuring hebt voor de forfaits MBV 1 en 2 dan zullen de laboratoriumkosten eveneens worden vergoed door de overheid. In alle gevallen krijg je echter maar toestemming voor maximaal zes cycli.

naturaplaza superfoods banner