Take a fresh look at your lifestyle.

Vruchtbaarheidsproblemen

Vruchtbaar zijn wil zeggen dat je in staat bent om geslachtscellen te produceren en daarmee jezelf voort te planten. Op het moment dat een man of vrouw niet in staat is om zich op een natuurlijke manier voort te planten dan is er sprake van vruchtbaarheidsproblemen. De reden waarom iemand niet, of minder, vruchtbaar is kan sterk uiteenlopen: zo kunnen er omgevingsfactoren een rol spelen maar ook aspecten als stress en de manier van leven kunnen de vruchtbaarheid van een persoon beïnvloeden.

single reizen online banner

Vruchtbaarheidsproblemen bij de man

  • Problemen met de vruchtbaarheid zijn bij de man vaak gelegen in het feit dat er niet voldoende beweeglijke zaadcellen in het sperma voorkomen.
  • Het is mogelijk dat er wel voldoende zaadcellen in het sperma zitten maar dat deze niet goed gevormd zijn waardoor het bevruchten van een rijpe eicel niet tot de mogelijkheden behoort.
  • Verder kan het zijn dat er zich helemaal geen zaadcellen in het sperma bevinden of slechts een zeer gering aantal.
  • Ook het voorkomen van te veel zaadcellen met een ongewone vorm kan de vruchtbaarheid van een man nadelig beïnvloeden.
  • Op het moment dat er met de zaadproductie en de kwaliteit van de zaadcellen niets aan de hand is kan een man toch problemen hebben met de vruchtbaarheid door bijvoorbeeld erectieproblemen of zelfs impotentie.

vruchtbaarheidsproblemenVruchtbaarheidsproblemen bij de vrouw

De vruchtbaarheid van een vrouw hangt met een groot aantal factoren samen. Hierbij kun je onder andere denken:

  • aan de rijping van de eicellen
  • de kwaliteit van de eicellen
  • de hormoonhuishouding in het lichaam
  • afwijkingen aan de geslachtsorganen
  • de conditie van het baarmoederslijmvlies

Bij een vrouw is het scala aan vruchtbaarheidsproblemen dus aanzienlijk breder dan bij een man. De kans dat een zwangerschap uitblijft ten gevolge van vruchtbaarheidsproblemen bij de vrouw is dan ook aanzienlijk, maar zeker niet honderd procent.

bewust puur banner

Wisselwerking geslachtscellen

In een aantal gevallen kan het gebeuren dat de zaadcellen van de man antistoffen in zich hebben en samen gaan klonteren in het baarmoederslijm. Ook is het mogelijk dat de vrouw lijdt aan een immunologische stoornis met als gevolg dat haar afweersysteem de zaadcellen ziet als ongewenste indringers en deze aan gaat vallen.

Medisch ingrijpen

In de regel wordt door artsen de termijn van één jaar aangehouden alvorens te starten met onderzoeken naar de vruchtbaarheid bij een koppel met een kinderwens. Wanneer je dus een jaar onbeschermde seks hebt gehad en dan nog steeds niet zwanger bent zal een arts pas nader onderzoek gaan verrichten bij zowel de man als de vrouw. Verder zal een arts aanvullend onderzoek uit (laten) voeren als een vrouw meerdere zwangerschappen niet heeft voldragen en deze zijn geëindigd met een miskraam.

naturaplaza superfoods banner