Take a fresh look at your lifestyle.

Kraamhulp

De bevalling is vaak een enorme uitputtingsslag voor moeder en kind, maar vaak ook voor de kersverse papa. Na de bevalling willen veel jonge gezinnen dan ook niets liever dan lekker uitrusten en genieten van de nieuwe situatie. Gelukkig kun je rekenen op de ondersteuning van de aanwezige kraamhulp zodra je weer bent thuisgekomen uit het ziekenhuis of wanneer je thuis bent bevallen.

single reizen online banner

Taken kraamhulp

De kraamhulp komt om je te helpen bij de verzorging van jezelf en de baby. Daarnaast zal ze ondersteuning bieden en advies geven met betrekking tot het geven van borstvoeding en de verzorging van de baby. Indien er nog andere kinderen in het gezin aanwezig zijn zal de kraamhulp ook voor hen zorgen en de normale huishoudelijke taken voor haar rekening nemen. Op het moment dat er kraamvisite komt zal ze de rol van een bescheiden gastvrouw vervullen en op die manier de kersverse ouders en hun kindje de nodige rust geven.

Een kraamhulp zal in alle gevallen de privacy en de eigenheid van het leven binnen een bepaald gezin respecteren en hulp bieden bij het mogelijk maken van het vinden van een nieuwe balans in het huishouden. Tevens zal de kraamhulp assistentie verlenen aan de verloskundige of de huisarts indien deze medische nazorg verleend aan de kraamvrouw of de pasgeborene.

bewust puur banner

Hoeveel kraamhulp

Bij het indienen van de aanvraag van kraamhulp kun je, in overleg met de onthaalverantwoordelijke, bepalen hoelang de kraamhulp aanwezig zal zijn. Met andere woorden: het aantal dagen en uren dat ze in huis aanwezig zal zijn en ondersteuning zal bieden. Je kunt over het algemeen kiezen uit verschillende mogelijkheden zodat er altijd zorg op maat zal worden geleverd.

Kosten kraamhulp

Het netto-inkomen van een gezin zal het uitgangspunt zijn voor het berekenen van de kosten die aan de kraamhulp zijn verbonden. Door de onthaalverantwoordelijke zal het exacte bedrag voor je berekend worden. Een heleboel hospitaalverzekeringen een groot deel van, of zelfs het volledige, pakket aan kraamhulp terug. Maar ook veel mutualiteiten kennen een tegemoetkoming in de kosten voor kraamhulp.

Aanvragen

Rond de zesde zwangerschapsmaand is het meest ideale moment om kraamhulp aan te vragen. Na een bevalling in de kraamkliniek licht je zo snel mogelijk de dienst voor de kraamhulp in zodat er een goede overgang kan plaatsvinden naar de thuissituatie. Vooraf is het ook verstandig de begeleider van je zwangerschap en de kliniek van je plannen op de hoogte te stellen. Uiteraard zul je, bij een thuisbevalling, eerder de kraamhulp in dienen te schakelen in overleg met de zwangerschapsbegeleider.

naturaplaza superfoods banner