Take a fresh look at your lifestyle.

Aangifte bij de gemeente

Op het ogenblik dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand op de hoogte wordt gebracht van de geboorte van een kind dan wordt dat officieel een kennisgeving van een geboorte genoemd. Bij elke geboorte zal dat dienen te gebeuren uiterlijk op de eerste werkdag nadat het kind ter wereld is gekomen.

vitaminstore gezond leven banner

Automatisch

Een dergelijke kennisgeving zal automatisch plaatsvinden. Als ouder hoef je hiervoor geen actie ondernemen. Wanneer de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden dan zal dit voor dit bericht zorgen terwijl bij een thuisbevalling de arts, de verloskundige of een andere aanwezige de verantwoordelijkheid heeft voor het doen van deze melding.

Geboorteaangifte

De daadwerkelijke geboorteaangifte van het kind dient binnen vijftien dagen na de bevalling te gebeuren door één of beide ouders. Het kind zal dan worden aangegeven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het ter wereld is gekomen.

Documenten

Om een aangifte van een geboorte te kunnen doen heb je de volgende officiële documenten nodig:

  • een medisch geboorteattest
  • een identiteitsbewijs van de aangever(s)
  • een trouwboekje of erkenningsakte.

Nadat de geboorteaangifte is voltooid zul je een aantal geboortebewijzen overhandigd krijgen. Deze heb je nodig om bijvoorbeeld een aanvraag te doen voor kinderbijslag en je kind bij een ziekenfonds in te kunnen schrijven. De geboortebewijzen dien je dus zorgvuldig te bewaren.

Bevolkingsregister

Door de geboorteaangifte zal je kind in worden geschreven in het bevolkingsregister. Na een poosje zul je een uitnodiging thuisgestuurd krijgen om de identiteitspapieren van je kindje op te komen halen.

bewust puur banner

Indien het kind niet er wereld is gekomen in de gemeente waar je woonachtig bent dan zal de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats het bestuur van de woongemeente op de hoogte brengen van deze geboorte. Hiervoor hoef je zelf helemaal niet te doen.

Doodgeboren kind

Niet alle zwangerschappen eindigen op een vreugdevolle manier. Maar zelfs wanneer een kindje dood ter wereld is gekomen ben je wettelijk verplicht om het aan te geven zoals hierboven beschreven.

Kraamkliniek

In een aantal gemeenten bestaat de mogelijkheid om de aangifte van de geboorte van je kind in de kraamkliniek te doen. De procedure zal ongeveer op een gelijke manier verlopen als hierboven beschreven. Ook de authenticiteit van de geboorteakte zal hetzelfde zijn. Voorwaarde is wel dat de kliniek en de Burgerlijke Stand over een gemeenschappelijk informatiesysteem beschikt zodat het onmogelijk is om een pasgeborene twee keer aan te geven.

Naamgeving

In ons land hebben ouders wettelijk de vrijheid om zelf de naam te bepalen voor hun kind. Toch is de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bevoegd om een naam te weigeren. Dit kan worden gedaan in de volgende gevallen:

  • als de naam verwarring oplevert
  • als de naam het kind kan schaden
  • als de naam derden kan schaden

Verder mag het kind geen onbeperkt aantal voornamen krijgen. Voor meer informatie over de regels betreffende de naamgeving van je kind kun je terecht bij de Burgerlijke Stand van je gemeente.

naturaplaza superfoods banner