Take a fresh look at your lifestyle.

Erkenning

Met erkenning wordt bedoeld: de verklaring die iemand afgeeft waarin te kennen wordt gegeven dat er een vader- of moederschapband bestaat tussen deze persoon en het betreffende kind. Het land waarvan de erkennende ouder de nationaliteit bezit, op het moment dat de erkenning plaatsvindt, zal de erkenning beheersen.

single reizen online banner

België

In ons land is het wettelijk geregeld dat een man, wanneer ouders niet getrouwd zijn, een kind kan erkennen mits de moeder daar haar toestemming voor heeft gegeven. Indien er sprake is van een kind dat ouder is dan twaalf jaar dan zal ook het kind toestemming voor een erkenning moeten geven, en dus niet alleen de moeder. Op het moment dat een man een meerderjarig persoon wil erkennen als zijnde zijn kind dan is de toestemming voor deze erkenning alleen nodig van het kind. Dit geldt eveneens als er sprake is van een ontvoogde minderjarige.

Procedure

Om de erkenning in gang te zetten dienen zowel de moeder als de vader zich naar het gemeentehuis te begeven. Hier zal dan vervolgens een authentieke akte op worden gemaakt. Beide ouders dienen zich uiteraard met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren en er bestaat een mogelijkheid dat er eveneens een uitreksel of afschrift van de geboorteaktes dient te worden overlegd. Voor erkenning kun je je wenden naar het gemeentehuis is je eigen woonplaats of in de gemeente waar je gaat bevallen of waar je bent bevallen.

Wanneer je de erkenning niet wil doen in de gemeente waar de bevalling heeft plaatsgevonden dan zal een afschrift van de erkenningsakte overleg moeten worden op het ogenblik dat er aangifte van de geboorte wordt gedaan. Uiteraard is dit alleen mogelijk als er al voor de geboorte een erkenning heeft plaatsgevonden.

bewust puur banner

Niet in elke gemeente zal een gelijke procedure worden gevolgd. Vooraf is het daarom goed voldoende informatie in te winnen aangaande de erkenning bij de gemeente waar je de erkenning wil laten plaatsvinden. Het is eveneens mogelijk om een kind, na de geboorte, te erkennen. Dit zal dan door middel van een notariële akte dienen te gebeuren. Wanneer je hierover meer informatie wenst dan kun je je het beste wenden tot een notariskantoor.

Andere partners

Op het moment dat de vader al getrouwd is met een andere partner dan de moeder van het te erkennen kind, of wanneer de moeder met een andere partner is getrouwd dan de vader van het te erkennen kind, dan zal de betreffende echtgenote of de echtgenoot eveneens in kennis moeten worden gesteld van de erkenning.

Wanneer erkennen

Er zijn drie mogelijkheden om een kind te erkennen.

  1. Allereerst vanaf de zesde zwangerschapsmaand, dus voor de geboorte, met een verklaring van de uitgerekende datum. Een dergelijke verklaring kan door een verloskundige of gynaecoloog worden afgegeven.
  2. Daarnaast kan een kind worden erkend bij de aangifte van de geboorte.
  3. Ten slotte op elk willekeurig moment na de geboorte.
naturaplaza superfoods banner