Take a fresh look at your lifestyle.

Kinderen met een te hoog BMI

Voor kinderen gelden niet dezelfde BMI waarden als voor een volwassene. Door de groei kan de lengte en het gewicht van een kind namelijk sterk uiteenlopen en zal de uitkomst van een BMI berekening ook gekoppeld zijn aan de leeftijd en het geslacht. Om makkelijk de BMI te berekenen voor volwassenen of kinderen gebruik onze BMI calculator

single reizen online banner

Groeien

Met het gewicht en de lengte van een kind zal veel gebeuren tussen het moment dat het werd geboren en dat het de volwassenheid heeft bereikt. Met name in het eerste jaar na de geboorte zal de groei zeer snel verlopen en het geboortegewicht drie keer zo hoog worden. Gemiddeld is een pasgeboren baby drie kilo zwaar en na een jaar is dit gewicht toegenomen tot tien kilo.

Groeicurve

De lichaamslengte en het lichaamsgewicht van een kind zullen eveneens op het consultatiebureau en de schoolarts worden gevolgd en vastgelegd in een zogenaamde gewichtscurve. Op zo’n curve zal duidelijk worden gemaakt hoe de groei in de lengte en de toename in gewicht zich verhoudt ten opzichte van elkaar en de leeftijd van het betreffende kind.

Groeipunten

Een kind zal niet constant groeien maar met groeipunten. Niet bij ieder kind zal een groeipunt op hetzelfde moment aangebroken zijn. Dit verklaart waarom de lengte van twee even oude kinderen sterk uiteen kan lopen terwijl op een ander meetmoment zij juist wel weer even groot blijken te zijn. Welke lengte een kind uiteindelijk zal bereiken zal afhangen van de lengte van zijn vader en moeder.

bewust puur banner

BMI

BMI is een meetmethode om na te gaan hoe de lengte zich verhoudt ten opzichte van het gewicht. BMI zal dus laten zien of er sprake is van een gezond gewicht of van een onder- dan wel overgewicht of zelfs vetzucht. Om de BMI te berekenen neem je het gewicht in kilo’s en deelt dat vervolgens door de lengte in het kwadraat.

Te hoog BMI

Op het moment dat de berekende BMI te hoog is dan is een kind dus te zwaar of heeft zelfs last van overgewicht. Kinderen met een te hoog BMI zullen zich vaak minder goed kunnen bewegen waardoor de kans aanwezig is dat het gewicht nog verder zal toenemen, en de BMI nog hoger zal worden.

Gevolgen

De gevolgen van een te hoog BMI voor een kind zijn vaak erg groot. Zo loopt het kind niet alleen meer kans op allerlei ziektes een aandoeningen maar ook zal het zelfvertrouwen in het geding kunnen komen. Doordat een kind met een te hoog BMI gepest wordt kan het bijvoorbeeld erg onzeker worden en zijn zelfvertrouwen verliezen of zelfs een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen.

Hulp inschakelen

Vaak is het voor ouders erg moeilijk om de hoge BMI naar beneden te brengen en zal de hulp van een (kinder)diëtist ingeroepen moeten worden. Deze zal aan de hand van de eetgewoontes van het kind een dieet samenstellen om de overtollige kilo’s kwijt te kunnen raken. Verder zal er advies worden gegeven om een gezond eetpatroon binnen het gezin toe te passen.

naturaplaza superfoods banner