Take a fresh look at your lifestyle.

Scheurtje in middenrif

De gevolgen van een scheurtje in je middenrif kunnen niet alleen erg vervelend zijn maar ook nog eens sterk uiteenlopen. Zo kan een middenrifscheurtje er bijvoorbeeld de oorzaak van zijn dat er maagzuur terugvloeit in je slokdarm. Hier kun je behoorlijk veel last van hebben. Je voelt je daardoor vaak niet lekker op momenten net na een maaltijd of wanneer je te veel beweegt. Gelukkig is een scheurtje in je middenrif in de regel goed behandelbaar zodat je niet erg lang met klachten rond hoeft te lopen.

single reizen online banner

Een andere benaming voor het middenrif is het diafragma. Het betreft een spierplaat die een scheiding vormt tussen de borst- en buikholte. Om de slokdarm van de mond naar de maag te laten lopen bevindt zich in het middenrif een smalle opening. Het sluitspiertje dat de slokdarm en de maag scheidt, bevindt zich meestal eveneens ter hoogte van het middenrif. De taak van het middenrif en dit sluitspiertje is het voorkomen dat de zure inhoud van de maag terugvloeit in de slokdarm.

Middenrifscheurtje

Een scheurtje in het middenrif kan eigenlijk worden beschouwd als een te wijde opening voor de slokdarm, die er doorheen naar de maag loopt. De ruimte waardoor de slokdarm door het middenrif loopt moet goed aansluiten maar op het moment dat er een scheurtje is ontstaan zal deze een beetje ruimer worden. Een vervelend gevolg van een middenrifscheurtje is dat het klepje, tussen de maag en de slokdarm, niet meer naar behoren sluit. De maaginhoud zal dus eerder terugstromen in de slokdarm en daar voor klachten kunnen zorgen.

Scheurtje of breuk

In een dergelijke situatie kan zowel worden gesproken van een scheurtje in het middenrif als van een middenrifbreuk. Met andere woorden: er bestaan geen verschil tussen een scheurtje en een breuk in het middenrif al zijn sommige mensen van mening dat een scheurtje minder ernstig is en voor minder klachten zorgt dan bij een breuk het geval zal zijn.

Gevolgen

Wanneer er sprake is van een maagscheurtje, of een maagbreuk, dan kan er een deel van de maag voor een langere periode in de borstholte komen te liggen. Een groter of kleiner deel van de maag wordt dan als het ware omhoog geduwd door de opening in het middenrif. Indien het sluitspiertje, tussen de maag en de slokdarm, zich op een dergelijk moment niet meer op de hoogte van het middenrif bevindt dan kan er gemakkelijker maaginhoud naar de slokdarm terugvloeien.

Ontdekking

Een scheurtje in je middenrif wordt over het algemeen niet snel ontdekt. Alleen bij een aangeboren middenrifbreuk zal dit vlak voor of net na de geboorte aan het licht komen omdat de baby dan hart- of longproblemen zal hebben. Bij een volwassene is het echter vaak een toevalstreffer. Dit verklaart waarom een heleboel mensen wel een scheurtje hebben in hun middenrif maar hier geen weet van hebben. Ze hebben dan immers meestal weinig of geen hinder van het scheurtje ondervonden. Ter illustratie: in westerse landen hebben naar schatting ongeveer vier op de tien zestigpluussers een breuk in hun middenrif.

Oorzaken

 • Een aangeboren middenrifbreuk kan in bepaalde gevallen zeer ernstig zijn waarbij verschillende organen door een veel te ruime middenrifopening, meestal op een verkeerde plek, in de buik en/of de borst zijn komen te liggen. Als gevolg daarvan kunnen er organen bekneld komen te zitten. Bij een aangeboren middenrifbreuk zijn niet alleen de klachten maar ook de behandeling totaal anders dan wanneer een dergelijke breuk pas op latere leeftijd zal ontstaan.
 • Een middenrifbreuk op latere leeftijd kan het gevolg zijn van een heleboel verschillende factoren zoals: een trauma of een verslapping van de spieren van het middenrif.

Op het moment dat iemand ouder wordt, zullen de spieren in het lichaam wat slapper worden. Als gevolg van een dergelijke spierverslapping zal de opening in het middenrif groter worden en er een scheurtje of breuk ontstaan.

Klachten

Een scheurtje in je middenrif zal op zich meestal geen klachten met zich meebrengen. Er zullen vaak pas klachten op het ogenblik dat de maag deels omhoog wordt geduwd door de ontstane opening in het middenrif. De grootte van het deel van de maag dat door de opening heen komt zal van geval tot geval verschillen. Dit geldt eveneens voor de duur van de klachten.

bewust puur banner

Soms kan niet alleen de maag deels door de opening omhoog worden geduwd, maar kan ook het sluitspiertje tussen de slokdarm en de maag frequenter open gaan staan zodat er gemakkelijker zure maaginhoud in de slokdarm terecht kan komen. Brandend maagzuur is daarom een klacht die in een aantal gevallen aan een middenrifbreuk kan worden toegeschreven. Voor brandend maagzuur zijn overigens nog een aantal andere oorzaken aan te wijzen die niets met een scheurtje in het middenrif te maken hebben.

Diagnose

Een scheurtje of breuk in het middenrif kan aan worden getoond door middel van het uitvoeren van de volgende onderzoeken:

 • Het maken van een röntgenfoto met behulp van een contrastvloeistof. Dit wordt ook wel het maken van een slikfoto genoemd.
 • Het uitvoeren van een gastroscopie, ofwel een kijkonderzoek van de maag. Door middel van dit onderzoek kan er een goed beeld worden verkregen van de binnenzijde van de maag. Indien de maag gedeeltelijk in de borstholte is gelegen dan kan er een soort bovenmaag worden waargenomen tijdens een gastroscopie.

Behandelen

 • Geneesmiddelen zullen de eerste behandeling zijn van een scheurtje in het middenrif. Met behulp van maagzuurremmende middelen zal het brandend maagzuur te lijf worden gegaan. Welke geneesmiddelen er precies voorgeschreven worden zal sterk afhangen van de ernst van de klachten. De maagzuurremmers zullen het maagzuur minder zuur maken en daardoor de klachten verminderen. Bovendien worden op deze manier beschadigingen en ontstekingen, aan onder andere de slokdarm, voorkomen en/of genezen.
 • Een speciaal dieet waarbij goed gelet wordt op het vermijden van voedingsmiddelen die klachten kunnen opwekken zoals vette of pikante gerechten maar ook bijvoorbeeld koffie. Meestal zal een dieet gevolgd worden in combinatie met het gebruik van maagzuurremmers.
 • Operatief ingrijpen: als een scheurtje in het middenrif ernstige vormen aanneemt, en daarmee ook voor ernstige klachten zorgt, dan kan worden besloten om tot operatief ingrijpen over te gaan. Door middel van een kijkoperatie zal het bovenste gedeelte van de maag om de slokdarm heen worden gedraaid. Dit is te vergelijken met een soort manchet. Hierdoor zal de maag niet langer door de opening in het middenrif omhoog kunnen schuiven.

Adviezen en tips

Bij een scheurtje in je middenrif is het essentieel om niet te zwaar te worden, of om af te vallen als dit wel het geval is, en om obstipatie te voorkomen of te verminderen. Zowel overgewicht als obstipatie zorgt namelijk voor een verhoogde druk op de maag met als gevolg dat deze eerder omhoog komt als de opening in het middenrif wijder is geworden.

Obstipatie en overgewicht kun je in de regel het beste voorkomen door gezond en vooral vezelrijk voedsel te kiezen. Verder is het essentieel dat je genoeg drinkt en beweegt op een dag. Wanneer je moeite hebt met gewicht verliezen kan de hulp van een diëtist wellicht een oplossing zijn.

Brandend maagzuur kan verminderen met behulp van de onderstaande adviezen en tips:
Je dient voorzichtig om te gaan met:

 • pepermunt,
 • alcohol,
 • scherpe kruiden,
 • chocolade,
 • sap van citrusvruchten,
 • koolzuurhoudende dranken.

Deze voedingsmiddelen kunnen de klachten immers erger maken.

 • Grote, vette en/of zware maaltijden dienen eveneens vermeden te worden. Beter kies je voor meerdere kleine, lichte maaltijden die je verspreidt over de dag eet.
 • Kleding die ter hoogte van de maag kan gaan knellen kun je beter niet dragen omdat deze klachten kunnen verergeren.
 • Bukken dien je zo veel mogelijk te vermijden. Wanneer je toch iets op wilt pakken van de vloer dan doe je dit het best met een rechte rug terwijl je door je knieën zakt.
 • Roken zal de sluitspier tussen de slokdarm en de maag slapper maken waardoor er eerder klachten van brandend maagzuur kunnen ontstaan. Stoppen met roken is dus het devies.

Nachtelijke klachten als gevolg van brandend maagzuur kun jet beste aanpakken door:

 • Het hoofdeinde van je bed te verhogen met behulp van bijvoorbeeld klossen. Hierdoor zal het maagzuur minder gemakkelijk terug kunnen stromen in de slokdarm en voor klachten zorgen. Om het hoofdeinde te verhogen kun je beter geen extra kussen gebruiken omdat hierdoor de maag juist in de knel kan komen.
 • Het is aan te raden om drie tot vier uur voor het slapen gaan niets meer te eten. Als je namelijk met een gevulde maag gaat liggen dan kan de maaginhoud gemakkelijker terugvloeien inde slokdarm.
naturaplaza superfoods banner