Take a fresh look at your lifestyle.

Autisme kenmerken bij kinderen

Geen mens kent een kind beter dan diens ouders. Wanneer je als ouder dus het vermoeden hebt dat er iets niet in orde is dan heb je in de meeste gevallen gelijk. Maar in een heleboel gevallen blijkt het minder eenvoudig te zijn om iemand te vinden bij wie je je zorgen kwijt kan, en die vast kan stellen wat het eigenlijke probleem is, als het om een vermoeden van autisme gaat.

single reizen online banner

Geboorte

Als ze ter wereld komen zijn kinderen met autisme net zo mooi, lief en aandoenlijk als elke andere baby. De stoornis is niet met een test vast te stellen of aan typische kenmerken te herkennen. Pas wanneer de baby ouder wordt kunnen bepaalde gedragskenmerken in de richting van autisme wijzen. Op het moment dat je je zorgen maakt over het gedrag van je kind dan kun je deze het best eerst bespreken met je eigen huisarts.

Achttien maanden oud

Als een kind ongeveer achttien maanden oud is zullen vaak de eerste zorgen over het gedrag ontstaan. Een heleboel gedragingen op deze leeftijd zijn ook te zien bij andere kinderen van dezelfde leeftijd maar daarbij zal dit na enkele dagen of weken weer verdwenen zijn.

Een bezoek aan de huisarts is aan te raden als je kind op die leeftijd bijvoorbeeld:

bewust puur banner
 • slecht oogcontact met je maakt
 • niet direct op diens naam reageert
 • weinig belangstelling heeft voor andere personen
 • een taalachterstand heeft
 • stopt met het leren van nieuwe woorden
 • eerder geleerde woorden weer weglaat
 • gebaren maken en begrijpen wordt ontweken of is moeilijk
 • het spelen van fantasiespelletjes gebeurt niet
 • een vorm van dwangmatig gedrag vertoont (plaats bijvoorbeeld een aantal voorwerpen op een rij en reageert heftig als de volgorde worden veranderd of een voorwerp wordt weggenomen),
 • beweegt op een ongewone manier (zoals fladderende handen)
 • neemt steeds twee vrijwel gelijke voorwerpen mee (in elke hand één).

Drie tot vijf jaar

Soms is het bij een driejarige al duidelijk dat er sprake is van autisme. Het kind:

 • leeft voortdurend in een eigen wereldje
 • lijkt andere personen te zien als voorwerpen
 • begrijpt de taal niet
 • heeft een minder grote fascinatie voor speelgoed in vergelijking tot die voor objecten in huis
 • gaat met de handen fladderen
 • kan voor een langere tijd heen en weer blijven schommelen.

Bij andere kinderen is het minder duidelijk en vallen puzzelstukjes pas op hun plaats zodra het kind naar een crèche of school gaat. Het kind heeft daar bijvoorbeeld:

 • weinig belangstelling voor de rest van de groep
 • een ongewone reactie op emoties
 • afwijkend gedrag laten zien
 • moeite met het spelen van fantasiespelletjes
 • moeite met fantasie en werkelijkheid van elkaar te scheiden
 • problemen als de vaste routine wordt afgeweken en zal daardoor overstuur raken.

Oudere kinderen

Naarmate een kind ouder wordt zal het steeds lastiger worden om autisme over het hoofd te zien. Het kind zal namelijk door het afwijkende gedrag buiten de groep komen te staan en zich steeds moeilijker weten te redden volgens de geldende regels, bijvoorbeeld op school.

naturaplaza superfoods banner