Take a fresh look at your lifestyle.

Autisme bij kinderen

Bij de stoornis autisme is er sprake van een verstoorde verwerking van informatie in de hersenen. Met andere woorden: de dingen die een autist ruikt, ziet, voelt of hoort zullen op een andere manier worden verwerkt dan een persoon zonder deze stoornis zou doen. Doordat er een heleboel “losse” informatie binnendruppelt, is het voor iemand met autisme lastig om hiervan een logisch geheel te maken. Het gevolg daarvan is dat de wereld waarin een autist leeft dikwijls moeilijk te begrijpen zal zijn.

single reizen online banner

Kenmerken van autisme

Kenmerkend voor autisme is dat er een afwijking in de ontwikkeling waar te nemen is op het gebied van de taal en communicatie maar waarbij ook een moeizamere sociale omgang opgemerkt kan worden en gedrag dat niet alleen stereotype is maar ook getypeerd wordt door een eenzijdige interesse.

Kinderen die lijden aan autisme zijn voor bepaalde prikkels extra gevoelig terwijl voor andere impulsen juist niet. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan prikkels zoals geluid of pijn, deze kunnen extreem heftig of juist vrijwel niet worden ervaren.

Een ander gevolg van de stoornis autisme kunnen diverse psychische problemen zijn bijvoorbeeld depressiviteit of dwangmatige gedragingen. Maar autisten hebben ook meer te kampen met aanvallen van woede of angst. In tegenstelling tot wat in het verleden werd gedacht heeft slechts 1 op de 5 autisten een verstandelijke beperking.

bewust puur banner

Vormen van autisme

Er komen een aantal verschillende vormen van autisme voor. Vaak zal er echter gesproken worden van een autistische stoornis, PDD-NOS, McDD (meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis) en het syndroom van Asperger. Deze stoornissen worden allemaal tot de zogenaamde autisme spectrumstoornissen (ASS) gerekend.

Behandeling van autisme

Een stoornis die behoort tot de ASS kan niet worden genezen maar wel worden behandeld en begeleid. Hierdoor kunnen klachten wel minder worden en kunnen het autistisch kind en diens ouders met de stoornis om leren gaan. Een kind, of jongere, die lijdt aan autisme kan zich overigens vaak wel er goed ontwikkelen.

Om die reden worden uiteenlopende behandelvormen aangeboden voor zowel kinderen van nul tot zes jaar als voor kinderen vanaf zes jaar. Hierbij kun je onder andere denken aan psycho-educatie, psycomotore therapie en sociale vaardigheidstraining, maar ook aan individuele therapieën om bijvoorbeeld drift- en angstbuien te verminderen. Voor jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar zijn er speciale deeltijdprogramma’s. De behandeling zullen altijd door professionals worden gegeven die te werk gaan vanuit diverse vakgebieden zoals onder meer kinder- en jeugdpsychiatie, psychologie, klinische psychologie, socio- en gezinstherapie. Welke behandeling het beste is voor een kind hangt van de individuele stoornis en de hulpvraag af.

naturaplaza superfoods banner