Take a fresh look at your lifestyle.

Kinderen en ADHD

Attenttion Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit is een stoornis die zich kenmerkt door impulsiviteit, rusteloosheid en moeite met concentratie. Bij kinderen en jongeren zal ADHD zich uiten in hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtsproblemen.

single reizen online banner

Definitie ADHD

ADHD wordt door de DSM-IV gediagnosticeerd op het moment dat een persoon, tussen de vier en de zestien jaar, ten minste zes van de hieronder omschreven aandachtsproblemen heeft. Hierbij gaat men ervan uit dat dit gedrag niet zo nu en dan aanwezig is maar de meeste dagen in de week merkbaar zijn. Een kind heeft ADHD als de symptomen in vergelijking tot kinderen van dezelfde leeftijd extra aanwezig zijn, voor ten minste een half jaar, met als gevolg dat de bezigheden van alledag erdoor worden gehinderd. Verder dienen bepaalde symptomen al voor de zevende verjaardag aanwezig zijn.

Aandachtproblemen

  1. Niet genoeg aandacht hebben voor details en daardoor onbedoelde fouten maken.
  2. Bij een taak of een spel kan moeilijk de aandacht hierop vast worden gehouden.
  3. De schijn wekken niet te luisteren naar wat er wordt gezegd.
  4. Niet opvolgen van een aanwijzing of het niet in staat zijn tot het afmaken van een opdracht.
  5. Problemen ondervinden bij de organisatie en de planning van werkzaamheden en taken.
  6. Taken die gedurende een langere tijd mentale inspanning vragen worden vaak vermeden. Hiertegen heeft men vaak ook een afkeer ontwikkeld.
  7. Benodigdheden voor bepaalde taken niet meer kunnen vinden of deze kwijt zijn geraakt.
  8. Eenvoudig afgeleid zijn.
  9. Bij dingen van alle dag vergeetachtig zijn.

Er wordt echter pas gesproken van ADHD als een kind zes van deze kenmerken heeft gedurende het grootste deel van de tijd.

bewust puur banner

Hyperactiviteit

Hyperactiviteit wordt gekenmerkt door een aantal zaken zoals: de handen en voeten op een onrustige manier bewegen of niet stil kunnen zitten. Wanneer iedereen wordt geacht stil te zitten toch opstaan, op dingen klimmen en rondrennen op ongepaste momenten, moeite hebben met een rustig spel of activiteiten ondernemen die ontspannend zijn, voortdurend bezig zijn en niet van ophouden weten en constant blijven praten.

Impulsiviteit

Kenmerken van impulsiviteit zijn: al een antwoord geven nog voordat de vraag volledig is gestemd, bezigheden van een ander verstoren en moeite hebben om te wachten op de eigen beurt.

Oorzaak ADHD

Waardoor ADHD wordt veroorzaakt is niet exact bekend. Het staat wel vast dat er bepaalde risico’s zoals geslacht en leeftijd maar ook individuele kwetsbaarheid van een persoon een rol spelen bij het ontstaan van de stoornis. Zo komt ADHD twee tot drie maal meer voor bij jongens dan bij meisjes. Genetische factoren spelen eveneens een rol bij het al dan niet ontwikkelen van ADHD. Zo zullen ouders met ADHD een grotere kans hebben op het krijgen van een kind met dezelfde stoornis.

naturaplaza superfoods banner