Take a fresh look at your lifestyle.

Symptomen van een keelontsteking

Een (bacteriële) keelo0ntsteking heeft een aantal klassieke klachten en symptomen die veel mensen direct in verband zullen brengen met deze bacteriële infectie, zoals pijn en een zwelling in de keel, vergrote keelamandelen en een slechte adem.

single reizen online banner

Koorts, koude rillingen, hoofdpijn en een afgenomen eetlust kunnen eveneens voorkomen als je last van een ontstoken keel hebt. Al deze symptomen zijn echter eveneens kenmerkend voor een groot aantal andere virale infecties.

Om die reden kunnen dit soort signalen en symptomen niet alleen worden gebruikt bij de diagnosticering van een keelontsteking. Toch zal een arts zeker naar deze tekenen op zoek gaan om te helpen bepalen of er sprake is van een bacteriële keelontsteking.

Veelvoorkomende symptomen van een keelontsteking

Een keelontsteking heeft in de regel te maken met een incubatietijd van twee tot vijf dagen.

De incubatietijd is de tijd die ligt tussen blootstelling aan de ziektekiemen en het ogenblik dat de eerste symptomen van de keelontsteking zich aandienen.

Je wordt in deze periode overigens wel als besmettelijk gezien omdat je de bacterie die de keelontsteking veroorzaakt al overgedragen kan worden op anderen, zelfs wanneer er nog geen symptomen bij jezelf waar te nemen zijn.

De meest voorkomende kenmerken en symptomen van een keelontsteking zijn:

 • Pijn in de keel, in het bijzonder tijdens het slikken,
 • Koorts,
 • Koude rillingen,
 • Hoofdpijn,
 • Vermoeidheid,
 • Gebrek aan energie,
 • Verminderde eetlust,
 • Vergrote lymfeklieren, aan de zijkant van je hals, of in je oksels,
 • Kleine rode of paarse vlekken op het gehemelte van je mond,
 • Zwelling achter in je keel,
 • Roodheid achter in je keel,
 • Witte plekken achter in je keel.

Zodra je de symptomen of aankondigingsignalen gaat ervaren, dien je voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat de personen om je heen niet worden geïnfecteerd.

Je kunt de infectie immers gemakkelijk overdragen op anderen door middel van niezen, hoesten en het aanraken van voorwerpen (wanneer je handen eerder in aanraking zijn gekomen met je speeksel en slijm).

Je kunt de volgende maatregelen treffen om de verspreiding van ziektekiemen tot een minimum te beperken:

 • Bedek je mond op momenten dat je moet hoesten of niezen,
 • Vermijd het delen van glazen, kopjes en andere persoonlijke gebruiksvoorwerpen,
 • Was regelmatig je handen grondig met warm water en zeep voor minimaal 20 seconden.

Bovendien is het goed om te weten dat een zere keel doorgaans te wijten is aan een virus en er dus geen bacterie aan te pas is gekomen.

bewust puur banner

Virale infecties zullen in de regel vanzelf genezen en niet reageren op de antibiotica die wel ingezet kan worden bij een bacteriële keelontsteking. Veelvoorkomende symptomen van een virale keelontsteking, die je wellicht niet zou verwachten wanneer je deze oploopt, zijn:

 • een loopneus,
 • een schorre stem en heesheid,
 • rode, geïrriteerde ogen,
 • diarree.

Zeldzame symptomen van een keelontsteking

Je kunt met diverse andere symptomen te maken krijgen wanneer je keelontsteking hebt, maar deze komen gelukkig minder vaak voor. De aanwezigheid van deze symptomen hoeft overigens niet per se te betekenen dat je infectie gevaarlijker is, of meer kans zal geven op ernstige complicaties als gevolg van de ontsteking in je keel. Het gaat hierbij om symptomen als:

 • Misselijkheid,
 • Overgeven,
 • Uitslag op je borst en in je hals,
 • Buikpijn,
 • Spierpijn,
 • Stijve gewrichten,
 • Pijnlijke lymfeklieren.

Gevaarlijke klachten en symptomen van een keelontsteking

Keelontsteking die veroorzaakt wordt door een bacterie is doorgaans niet gevaarlijk, maar in uiterst zeldzame gevallen kan er wel een medisch spoedgeval uit voortvloeien. Indien je met één van de volgende symptomen te maken krijgt, dan dien je direct medische hulp in te schakelen:

 • Problemen met het ademhalen,
 • Ernstige kortademigheid,
 • Duizeligheid,
 • Je zwak voelen,
 • Flauwvallen,
 • Blauwe, of bleke, lippen en/of vingers,
 • Ernstige problemen met slikken.

Complicaties van een keelontsteking

Een keelontsteking kan een aantal ernstige complicaties met zich meebrengen, maar ook deze zijn gelukkig uiterst zeldzaam.

Je moet je echter wel zorgen gaan maken over het mogelijk ontstaan van complicaties op momenten dat de infectie niet behandeld wordt of wanneer je immuunsysteem verzwakt is. In bepaalde gevallen kunnen echter ook ernstige complicaties ontstaan zonder dat daar een voor de hand liggende reden voor gegeven kan worden.

De complicaties van keelontsteking worden vaak verdeeld in twee hoofdcategorieën:

 • etterend (pusvormend),
 • niet-etterig (niet pusvormend).

Deze onderverdeling zal echter meer zeggen voor artsen dan voor patiënten, maar de aard van de complicatie, zal bepalend zijn voor de keuze van behandelmethode.

Pusvormende complicaties 

Deze complicaties kunnen om een medische ingreep, zoals een operatie, vragen waar het pus mee af kan worden gevoerd. De drie meest voorkomende pusvormende complicaties die kunnen ontstaan na een keelontsteking zijn:

 • Peritonsillair abces: dit is een abces (een afgezonderde verzameling van bacteriën die een bult kan vormen) die achter en voor de keelamandelen ontstaat. Een dergelijk abces kan twee tot acht dagen na het begin van de keelpijn ontstaan en in verband worden gebracht met het hebben van een antibioticaresistente infectie.
 • Middenoorontsteking (Otitis media): een infectie van het middenoor die zich doorgaans kenmerkt door pijn, koorts en de afvoer van vocht.
 • Sinusitis (voorhoofds- of bijholteontsteking): in het gros van de gevallen is dit een milde virale infectie, maar wanneer deze ontstaat als complicatie van een keelontsteking, dan is deze het gevolg van een bacteriële infectie en zal er een antibioticabehandeling, of drainage, vereisen wanneer er een abces aanwezig is.

Niet etterende complicaties

De niet etterende complicaties worden meestal behandeld met intraveneuze medicatie (geneesmiddelen die via een infuus toe worden gediend) die gebruikt wordt om heel het lichaam mee te behandelen. Veel voorkomende niet etterende complicaties die op kunnen treden na een keelontsteking zijn:

 • Artritis die gekenmerkt wordt door gezwollen gewrichten en een algemene pijn,
 • Zwelling door heel het lichaam, in het bijzonder in de buik, het gezicht, de ogen, de voeten, de enkels of de handen,
 • Reumatische koorts die het gevolg is van een auto-immuunreactie op de aanwezige infectie. De antistoffen die je lichaam aanmaakt tegen de streptokokkenbacteriën kunnen immers gaan reageren op de lichaamseigen weefsels. Reumatische koorts kan je hart, gewrichten en hersenen beïnvloeden en resulteren in een chronische reumatische hartaandoening.
 • Roodvonk die veroorzaakt wordt door een gifstof (toxine) die door de bacteriën aan wordt gemaakt. Waarschuwingssignalen van roodvonk zijn onder anderen:
 • veranderingen in de kleur of hoeveelheid urine die je uitscheidt,
 • ernstige gewrichtspijn,
 • hoge koorts,
 • huiduitslag,
 • toevallen,
 • andere neurologische veranderingen.

Roodvonk gaat in de regel samen met een ruwe huiduitslag en in bepaalde gevallen ook met een rode hobbelige tong (frambozentong) naast de symptomen van de keelontsteking.

 • Poststreptokokken-glomerulonefritis: een nieraandoening die kan ontstaan na een keelontsteking en die zeer ernstig kan zijn omdat deze nierfalen kan veroorzaken. Symptomen van deze complicatie zijn:
 • een verminderde productie van urine,
 • een roestkleurige urine,
 • een bloederige urine.
 • Toxicshocksyndroom (TSS): dit is overigens een zeer ongebruikelijke complicatie als gevolg van een keelontsteking,
 • Henoch-Schonlein purpura (HSP) is een ontsteking van de kleine bloedvaatjes waardoor er weinig bloedplaatjes in het bloed aanwezig zullen zijn en er blauwe plekken kunnen ontstaan, maar er kunnen eveneens ernstige symptomen optreden waarbij de nieren en het spijsverteringskanaal betrokken kunnen raken.

 

naturaplaza superfoods banner