Take a fresh look at your lifestyle.

Kun je van een hond griep krijgen?

Canine influenza is een medische term die wordt gebruikt om zogenaamde hondengriep aan te duiden. In sommige landen, zoals de Verenigde Staten van Amerika, is deze ziekte een steeds groter wordend probleem aan het worden. In april 2015 heeft bijvoorbeeld een uitbraak van deze griep in de Midwest meer dan 1000 honden ziek weten te maken. Sinds die tijd heeft deze griep zich kunnen verspreiden naar andere staten en blijven dierenartsen en volksgezondheidsfunctionarissen alert. De hondengriep zal in de meeste gevallen echter geen zorgwekkende situatie met zich meebrengen als je in de buurt een zieke hond tegenkomt. Veel mensen vragen zich echter af hoe het zit in het geval er zich een zieke hond zich in je huishouden bevindt.

single reizen online banner

Kan de hondengriep op mensen worden overgedragen?

Veel mensen hebben zich afgevraagd of er enig risico bestaat voor de gezondheid van mensen op het moment dat er een hond in de buurt is besmet met de hondengriep. Vanaf eind juni 2015 zijn er geen gevallen bekend van hondengriep die mensen ziek zou hebben gemaakt. De vorm van hondengriep die op dit moment honden infecteert in de Verenigde Staten werd voor het eerst vastgesteld in Zuid-Korea in het jaar 2007 en heeft nog nooit een mens ziek weten te maken.

Vandaag de dag geloven functionarissen die belast zijn met de volksgezondheid en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat het risico op overdracht van dier op mens extreem laag is. Dat wil overigens niet zeggen dat ze de uitbraken en het virus niet zullen blijven volgen om eventuele tekenen van mutaties snel op te merken. Er bestaat namelijk altijd enige bezorgdheid over het feit dat een influenzavirus kan muteren en zo in staat zal zijn om ook mensen te infecteren. Dit is immers ook aan de orde als er sprake is van een grieppandemie. Alle gedocumenteerde grieppandemieën in het verleden hebben zich echter voorgedaan doordat een vogel- of varkensgriepvirus zich heeft gemuteerd, maar nog nooit is dit gebeurd bij een vorm van hondengriep.

Wat moet je doen als je hond ziek wordt?

Zodra je hond tekenen van ziek zijn laat zien, dan dien je contact op te nemen met je dierenarts. Deze deskundige kan je zeggen of het nodig is dat je trouwe viervoeter wordt gezien. Het goede nieuws is bovendien dat het gros van de honden die hondengriep krijgen weer zullen herstellen. Honden die de ziekte krijgen, kunnen te maken krijgen met symptomen als:

bewust puur banner
  • hoesten,
  • een loopneus,

In andere gevallen zullen zieke honden echter helemaal geen symptomen laten zien. Enkele honden zullen daarentegen ook te maken krijgen met ernstige complicaties, zoals een longontsteking, en dan bestaat er een kans dat de hondengriep een fatale afloop kan hebben.

Meer feiten over hondengriep

Er zijn een tweetal soorten influenza A gevonden die hondeninfluenza tot gevolg kunnen hebben:

  • een stam van H3N8, die oorspronkelijk een paardengriep was,
  • een H3N2-stam die aanvankelijk bij vogels werd aangetroffen.

Je weet wellicht dat een H3N2-griepstam de afgelopen jaren ook een groot aantal menselijke ziektegevallen heeft veroorzaakt. Ondanks het feit dat ze dezelfde H- en N-variabele hebben, zijn ze niet gelijk aan de stammen waartoe het influenzavirus gehoord. Met andere woorden: het seizoensgebonden menselijke H3N2-influenzavirus is genetisch anders dan het H3N2-griepvirus dat honden kan infecteren.

In tegenstelling tot de menselijke influenza, komt de hondengriep niet voor binnen een bepaald ‘seizoen’. Het virus kan dan ook heel het jaar door honden infecteren en er kunnen zich door heel het jaar heen uitbraken voordoen binnen diverse gemeenschappen. Op het ogenblik dat je een hond hebt en je gehoord hebt van één of meerdere uitbraken van hondengriep in de buurt waar je woonachtig bent, dan dien je uiteraard voorzichtig te zijn als je je hond mee wilt nemen naar plaatsen waar ze in contact kunnen komen met soortgenoten. Ook is het absoluut aan te bevelen om dan alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op hondengriep wanneer ze in contact zijn gekomen met andere dieren. Ook voor mensen die één of meerdere katten bezitten, is alertheid dan geboden om dat er eveneens aanwijzingen zijn gevonden dat het H3N2-influenzavirus zich eveneens naar deze dieren zou kunnen verspreiden

naturaplaza superfoods banner