Take a fresh look at your lifestyle.

Is bronchitis besmettelijk?

Op het moment dat je iemand tegen zou komen met bronchitis, dit is een ontsteking van de luchtwegen die de lucht van en naar de longen vervoeren, dan zou het absoluut niet onredelijk zijn om je af te vragen of deze aandoening besmettelijk is. Bronchitis is immers iets dat je zo nu en dan op kunt lopen. Dat klinkt wellicht niet van enorm ernstig, maar net zoals een heleboel andere zaken die je gezondheid betreffen, heeft ook deze kwestie enige nuancering nodig en zal de besmettelijkheid uiteindelijk afhangen van de vorm bronchitis waar iemand aan lijdt:

single reizen online banner
 • Acute bronchitis: deze zal worden veroorzaakt door een infectie, zoals door een verkoudheid of door griep,
 • Chronische bronchitis: kan in verband worden gebracht met een langdurige ziekte, zoals met COPD.

Oorzaken van bronchitis

Acute- en chronische bronchitis zullen de grootste verschillen laten zien als je hun oorzaken nader onder de loep neemt. Zo is volgens deskundigen tot 95 procent van alle gevallen van acute bronchitis het gevolg van een virale infectie. Bacteriën kunnen echter eveneens een mogelijke veroorzaker van deze ziekte zijn. Als zodanig is bronchitis dus een gevolg van een onderliggende infectie.

In dit opzicht kun je bronchitis dus ontwikkelen (of “oplopen”) op het ogenblik dat je met deze onderliggende infectie te maken krijgt, maar dit is geen vaststaand gegeven. In bepaalde gevallen kun je een verkoudheid of griep krijgen, maar geen bronchitis ontwikkelen. Het varieert dan ook van persoon tot persoon of dit zal gebeuren. Globaal gezien zal een acute ziekte zoals deze gekenmerkt worden door een snel begin van de symptomen, die na enige tijd zullen gaan pieken om uiteindelijk weer te verdwijnen, al dan niet met behulp van een behandeling. De ziekte kan al na enkele dagen weer over zijn, maar even goed tot wel drie maanden aan blijven houden.

Chronische bronchitis daarentegen zul je niet op kunnen lopen. Deze vorm van bronchitis is immers het gevolg van permanente schade die ontstaan is aan de longen, vooral als gevolg van het roken van tabaksproducten. Chronische bronchitis kan eveneens veroorzaakt worden door het zogenaamde meeroken (de rook die je inademt doordat een ander in je nabijheid rookt), smog, industriële dampen en andere gifstoffen die je inhaleert. Als zodanig is chronische bronchitis dus eerder een aandoening dan een symptoom van een onderliggende ziekte.

Chronische bronchitis is, naast emfyseem, één van de twee belangrijkste vormen van COPD. Het is een onomkeerbare aandoening die onder controle gehouden kan worden door het gebruik van geneesmiddelen en verschillende technieken om slijm uit de longen af te voeren. Afhankelijk van de ernst van de bronchitis kunnen de symptomen variëren van mild en constant aanwezig zijn, tot een acute opvlambare verergering van de situatie.

Symptomen van acute bronchitis versus die van chronische bronchitis

Op het eerste gezicht lijken de twee vormen van bronchitis wellicht op een infectie van de luchtwegen, en zullen voor een leek zelfs op elkaar lijken. Acute- en chronische bronchitis delen immers een groot aantal dezelfde symptomen, waaronder:

bewust puur banner
 • Hoesten, vaak is deze hoest productief (dit wil zeggen dat je slijm kunt ophoesten, dat zelfs dik en/of verkleurd kan zijn),
 • Een benauwd gevoel op de borst,
 • Kortademigheid,
 • Een piepende ademhaling,
 • Vermoeidheid,
 • Pijn in het lichaam,
 • Koude rillingen,
 • Verstopte sinussen,
 • Koorts.

Ondanks deze overeenkomsten kunnen er bepaalde tekenen waar worden genomen die kunnen helpen om de ene vorm van bronchitis te onderscheiden van de andere.

Bij acute bronchitis kunnen de symptomen bijvoorbeeld vaak ernstiger zijn dan wanneer je lijdt aan de chronische vorm van de ziekte. Ook kan de koorts hoger zijn, kunnen de koude rillingen erger zijn en kan het niezen gepaard gaan met een loopneus en verstopte sinussen. In dit geval zou het duiden van het complete scala aan symptomen tot de diagnose verkoudheid of griep kunnen leiden. Maar dat is helaas niet altijd het geval, omdat ernstige verergeringen van de ziekte veel van dezelfde symptomen kunnen hebben, zoals het niezen.

Sommige mensen zullen je ook vertellen dat een slechte adem een ​​”alarmerend” teken is van de aanwezigheid van chronische bronchitis. En ondanks het feit dat dit absoluut berust op waarheid (het is immers gebruikelijk bij mensen met COPD dat er zich een slechte adem snel kan ontwikkelen), maar dit eveneens kan gebeuren als zij lijden aan acute bronchitis. Deze slechte adem zou kunnen ontstaan op het ogenblik dat een verstopte neus ervoor zorgt dat er door de mond geademd moet gaan worden en dus groei van bacteriën op de tong en de slijmvliezen plaats gaat vinden.

Slotopmerking

Op het moment dat iemand om in je directe omgeving lijdt aan bronchitis, dan wil je waarschijnlijk zo lang mogelijk afstand houden totdat de symptomen verdwijnen zijn. Dit geldt in het bijzonder tijdens het koude maanden van het jaar (het zogenaamde griepseizoen). Voor extra bescherming, zou je dan eveneens een aantal voorzorgsmaatregelen willen treffen, zoals het laten zetten van je jaarlijkse griepprik.

Ondanks dat het wellicht niet eenvoudig is wanneer het een geliefde betreft, is dit toch het moment om te vermijden dat je samen bijvoorbeeld een beker deelt, je tandenborstel bij die van de ander in de buurt neerlegt of iets anders doet dat je in contact kan brengen met de ziektekiemen (en je zo dus de kans vergroot op besmetting). Zelfs wanneer je verkouden of grieperig wordt, dan kun je bronchitis nog steeds niet “oplopen”.

Hoewel je bronchitis niet op kunt lopen van een persoon die chronische aan deze ziekte lijdt, dien je wel te onthouden dat ook deze persoon verkouden kan worden of griep kan krijgen die hun symptomen kan verergeren, en dat deze ziekte wel op jou kan worden overgedragen. Uiteindelijk zal het er dus op neer komen dat je altijd je gezond verstand dient te gebruiken en alle voorzorgsmaatregelen moet treffen om te voorkomen dat je een smet wordt met één of andere infectie.

naturaplaza superfoods banner