Take a fresh look at your lifestyle.

Hoe zal griep je beïnvloeden?

In principe is griep voor ieder mens een ernstige ziekte, maar toch kunnen bepaalde bevolkingsgroepen mogelijk te maken krijgen met ernstige complicaties als ze besmet raken met het griepvirus. Juist de mensen met een hoog risico op griep dienen dan ook extra alert zijn als ze griepachtige klachten krijgen. Wanneer ze een vermoeden hebben dat er griep in het spel is, dan dienen ze contact op te nemen met hun huisarts. Ook is het voor deze mensen absoluut aan te bevelen om elk jaar een griepprik te laten zetten door hun huisarts. Het voorkomen van griep en het zo vroeg mogelijk behandelen ervan zijn namelijk van cruciaal belang als je de kans op ernstige complicaties ze klein mogelijk wilt maken.

single reizen online banner

De invloed van griep op baby’s en jonge kinderen

Jonge kinderen, en dan in het bijzonder kleintjes onder de 2 jaar, lopen een groot risico op griep en ontwikkelen bovendien eerder ernstige complicaties als ze ermee worden besmet. De smallere luchtwegen en het nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem zijn slechts enkele factoren die griep bij jonge kinderen zo ernstig maken. Om die reden is het dan ook zaak dat je weet waar je op moet letten om zo snel mogelijk griep bij een jong kind te herkennen. De behandeling kan dan immers tijdig in worden gezet waardoor de kans op ernstig ziek zijn en ernstige complicatie tot een minimum kan worden beperkt.

 De invloed van griep op zwangere vrouwen

Op het moment dat een vrouw zwanger is, zal ze zich vaker wat ongemakkelijk voelen en zal ze bovendien goed moeten letten op alles wat je er in haar lichaam gebeurt. Bovendien is het niet verstandig dat een zwangere vrouw zomaar elk geneesmiddel gaat gebruiken, zelfs niet als ze geveld is door griep. Om de zaak nog wat lastiger te maken, zal een zwangere vrouw veel vaker ziek worden dan dames die niet in verwachting zijn. Op het ogenblik dat je zwanger bent en dan griep krijgt, dan dien je je dus niet enkel en alleen zorgen te maken over de wijze waarop deze ziekt jou, maar zeker ook je ongeboren baby, kan beïnvloeden. Om die reden is het ook nu weer van groot belang te weten waar je op moet letten om zo snel mogelijk griep te herkennen. De behandeling kan dan op tijd in worden gezet en zo zal de kans op en ernstige complicatie zo klein mogelijk worden gehouden (voor zowel de aanstaande moeder als het ongeboren kind).

De invloed van griep op ouderen

Veel mensen zijn niet op de hoogte van het feit dat maar liefst 90 procent van alle sterfgevallen als gevolg van griep personen betreft van 65 jaar en ouder. Hoe ouder iemand namelijk wordt, hoe minder hij, of zij, in staat zal zijn om de effecten van ziektes (en dus ook die van griep) aan te pakken. Ouderen ontwikkelen om die reden dan ook vaker ernstige complicaties als gevolg van een besmetting met het griepvirus. Hierbij kun je onder andere denken aan: een longontsteking, die erg lastig te genezen zal zijn. Er zijn gelukkig wel een aantal zaken die ouderen kunnen doen om griep te voorkomen. Zo zullen ouderen bijvoorbeeld elk jaar ene griepprik moeten halen bij hun huisarts en zodra ze griepsymptomen menen te herkennen direct contact met deze arts opnemen om te zien welke stappen er gezet dienen te worden om mogelijke ernstige complicaties te kunnen voorkomen.

De invloed van griep op mensen die lijden aan astma

Astma is een luchtwegaandoening die ervoor zorgt dat je moeilijker kunt ademen. Op het moment dat je naast astma ook nog eens te maken krijgt met griep, dan zullen de luchtwegen het extra zwaar te verduren krijgen. Door griep ernstige gevolgen kan hebben voor mensen met astma is het ook voor hen absoluut aan te raden om elk jaar een griepvaccin te halen bij hun huisarts, altijd hun astmamedicatie te blijven gebruiken en extra alert te zijn op symptomen die op griep kunnen wijzen. Op die manier kan immers voor een belangrijk deel worden voorkomen dat ze griep krijgen, en wanneer dit toch het geval is deze ziekte zo snel mogelijk te behandelen.

bewust puur banner

De invloed van op mensen die lijden aan een hartziekte

Op het moment dat je aan een hartaandoening lijdt, dan is het goed om te weten welke invloed griep op je kan hebben. Veel geneesmiddelen tegen griep en verkoudheid die vrij worden verkocht zijn namelijk niet veilig te gebruiken voor dit deel van de bevolking. Voor mensen met een hartaandoening is het dan ook niet aan te bevelen om op eigen houtje een nieuw medicijn te gaan gebruiken, zonder eerst met hun behandeld arts overlegd te hebben. Ze moeten er bovendien voor zorgen dat ze ten minste twee weken lang hun hartmedicijn voor handen te hebben, zodat ze niet gedwongen worden om naar een apotheek te gaan voor het aanvullen van hun geneesmiddelenvoorraad, wanneer ze ziek worden. Zodra ze griepachtige symptomen gaan ontwikkelen, dienen ze onmiddellijk contact op te nemen met hun huisarts of cardioloog zodat deze de juiste behandeling kan bepalen.

De invloed van griep op mensen met diabetes

Diabetici (mensen die lijden aan suikerziekte) dienen altijd rekening te houden met hun bloedsuikerspiegel en op welke wijze hun dieet hen zal beïnvloeden. Op het ogenblik dat iemand met diabetes griep krijgt, maar ook bij een heleboel andere ziektes, kan dit de bloedsuikerspiegel en de eetlust in sterke mate beïnvloeden. Je niet lekker, of ronduit beroert, voelen maakt het eveneens een stuk moeilijker om dit soort zaken goed te controleren als je alleen maar in bed wilt liggen en wilt slapen. Juist nu is het echter van nog groter belang dat de bloedglucosespiegel goed in de gaten wordt gehouden. Op het moment dat je daar als diabeet zelf niet toe in staat bent, dan dien je iemand om je heen te hebben die dat wel kan. Wanneer je lijdt aan diabetes hebt, dan is het altijd verstandig om een plan klaar te hebben voor het geval dat je ziek wordt. Op die manier ben je immers optimaal voorbereid en kan de kans op ernstige complicaties als gevolg van bijvoorbeeld griep zo klein mogelijk worden gemaakt.

Wat te doen als je al griep hebt?

Indien je er niet zeker van bent of je wel griep hebt, of zelfs wanneer je dit wel zeker weet, dan is het van groot belang om te weten wat je mogelijk kunt verwachten. Hoe griep zich aandient en op welke manier je de ziekte op tijd kunt herkennen. Zo weet je namelijk wat je moet doen wanneer je griep krijgt. Zelfs als je ingedeeld kunt worden in één van de bovengenoemde hoogrisicogroepen, is het vergaren van informatie over de manier waarop griep zelfs de meest gezonde mensen weet te treffen en hun leven zal beïnvloeden.

 

naturaplaza superfoods banner