Take a fresh look at your lifestyle.

Het verschil tussen bronchitis en bronchiolitis

Bronchitis en bronchiolitis klinken voor een groot deel wellicht hetzelfde, maar het zijn twee totaal verschillende ziektes. Allebei de ziektes hebben weliswaar betrekking op de bovenste luchtwegen, maar bronchitis wordt beduidend vaker waargenomen bij oudere kinderen en volwassenen, terwijl bronchiolitis in het bijzonder bij jonge kinderen wordt gezien.

single reizen online banner

Wat is bronchitis?

Acute bronchitis is een infectie van de luchtwegvertakkingen (bronchiën) die naar de longen leiden. Hierbij zul je last krijgen van zwelling en slijmvorming in de luchtwegen. Bronchitis is in de regel het gevolg van een andere infectie van de bovenste luchtwegen, zoals een verkoudheid of griep. De ziekte treft doorgaans volwassenen en oudere kinderen.

In de meeste gevallen zal bronchitis worden veroorzaakt door een virus en vervolgens weer binnen een aantal weken vanzelf weer verdwijnen. Ondanks dat het frequent moeten hoesten erg vervelend kan zijn, is de ziekte op zich in de regel niet levensbedreigend. De behandeling van bronchitis bestaat in een heleboel gevallen uit het verlichten van de symptomen. Je huisarts kan echter ook antibiotica voorschrijven op het moment dat hij, of zij, van mening is dat de bronchitis veroorzaakt wordt door een bacterie.

Antibiotica zullen echter niet helpen wanneer de bronchitis het gevolg is van een virale infectie. Ondanks dat het soms moeilijk kan zijn om ‘af te wachten’ of ‘uit te zieken’, is het onverstandig om je arts te pushen om antibiotica voor te schrijven wanneer je verteld is dat de ziekte viraal van aard is. Het gebruik van antibiotica op momenten dat dit niet noodzakelijk is, leidt enkel en alleen maar tot resistentie tegen deze geneesmiddelen, wat een ernstige bedreiging voor de gezondheid voor iedereen met zich mee kan brengen.

bewust puur banner

Wat is Bronchiolitis?

Bronchiolitis is een luchtweginfectie die in het bijzonder jonge kinderen treft en die bovendien verschillende oorzaken kan hebben, de meeste van deze oorzaken zijn echter viraal van aard. De ziekte treedt op wanneer de bronchiolen opgezwollen zijn. Bronchiolen zijn de kleinste luchtwegen die zich in de longen bevinden. Bronchiolitis is één van de meest voorkomende oorzaken van een piepende ademhaling bij kinderen. De ziekte kan gevaarlijk zijn vanwege het feit dat er bij jonge kinderen problemen kunnen ontstaan met het ademhalen. Voor jonge kinderen is het dan ook vaak een meer ernstige ziekte, dan bijvoorbeeld bronchitis is voor een volwassene.

Bronchiolitis komt voornamelijk voor bij kinderen die jonger zijn dan 2 jaar. Om nog preciezer te zijn kan worden gesteld dat de ziekte zelfs het meest voorkomt bij baby’s tussen de 3 en de 6 maanden. Op het ogenblik dat je een jong kind hebt dat vaak hoest, dan dien je contact op te nemen met zijn, of haar, huis- of kinderarts. Deze arts kan de situatie dan beoordelen en eventueel een behandeling in gang zetten. De behandeling van bronchiolitis is echter altijd afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak van de ziekte. Hoewel het gebruik van antibiotica slechts sporadisch nodig zal zijn, kunnen andere geneesmiddelen, zoals verstuiverbehandelingen of een behandeling met behulp van steroïden, wel soelaas bieden. Deze middelen kunnen het kind immers helpen om gemakkelijker te ademen, terwijl het lichaampje zich ondertussen herstelt van de ziekte.

Slotopmerking

Zoals je kunt zien, hebben deze twee ziekten een aantal overeenkomsten, maar desondanks zijn ze toch zeker niet hetzelfde. Bronchitis treft in het bijzonder volwassenen en zal als meest voorkomende symptoom een wekenlang aanhoudende hoest zijn. Bronchiolitis daarentegen zal jonge kinderen treffen en zich vaak kenmerken door een piepende ademhaling in combinatie met ademhalingsproblemen als gevolg van de zwelling in de luchtwegen die naar de longen toe lopen.

Wanneer je ervoor zorgt dat je de verschillen kent tussen bronchitis en bronchiolitis voordat deze ziektes jou, of de mensen in je naaste omgeving, treffen, dan weet je waar je op moet letten en wanneer je de deskundige hulp van een arts in dient te roepen.

naturaplaza superfoods banner