Take a fresh look at your lifestyle.

Onderhuidse bloedingen door bloedverdunners of andere oorzaken?

Op het ogenblik dat een bloedvat openbarst, dan zal er een kleine hoeveelheid bloed uit het vat ontsnappen en in je lichaam terechtkomen. Dit bloed kan zich net onder het oppervlak van je huid gaan ophopen. Bloedvaten kunnen om uiteenlopende redenen openbarsten, maar dit gebeurt in de regel als gevolg van een opgelopen verwonding.

single reizen online banner

Hoe ziet een onderhuidse bloeding eruit?

Bloeden dat zich onder de huid bevindt kan waar worden genomen als kleine puntjes, ook wel petechiën geheten, of in grotere, uitgestrekte plekken, purpura genaamd. Bepaalde moedervlekken kunnen zelfs aan worden gezien voor onderhuidse bloedingen. Normaal gesproken wordt de huid, wanneer je erop drukt, bleek en zodra je de druk weer weghaalt, dan zal de roodheid of de kleur weer terugkeren. Indien er bloed onder de huid terechtkomt, dan wordt de huid niet bleek als er druk op uit wordt geoefend.

Onderhuidse bloedingen die het gevolg zijn van een klein ongelukje, zoals het geval is bij blauwe plekken, kunnen in de vorm van een klein stipje dat niet groter is dan een speldenprik, maar even goed als een plakkaat zo groot als de hand van een volwassen mens. Bloedingen onder de huid kunnen eveneens duiden op een ernstige medische aandoening. Je dient dan ook altijd een arts te raadplegen over bloedingen onder de huid die niet in verband kunnen worden gebracht met een eerder opgelopen verwonding.

Wat veroorzaakt bloedingen onder de huid?

Een aantal veelvoorkomende oorzaken van onderhuidse bloedingen zijn:

 • Een opgelopen letsel of blessure,
 • Een allergische reactie,
 • Infecties in het bloed,
 • Auto-immuunziekten,
 • Een geboorte,
 • Een kneuzing,
 • Als bijwerking van een bepaald geneesmiddel,
 • Als bijwerking van chemotherapie,
 • Als bijwerking van een bestralingsbehandeling,
 • Als normaal onderdeel van het verouderingsproces.

Sommige infecties en ziekten kunnen eveneens onderhuidse bloedingen met zich meebrengen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • Meningitis, een ontsteking van de vliezen die de hersenen en het ruggenmerg omgeven,
 • Leukemie, een vorm van kanker die uitgaat van de bloedcellen,
 • Keelontsteking, een bacteriële infectie die een zere keel tot gevolg heeft,
 • Bloedvergiftiging (sepsis), een ontstekingsreactie door heel het lichaam op bacteriële infecties.

Indien je één van de volgende symptomen opmerkt, dan dien je direct medische hulp in te schakelen:

 • Pijn op de plaats waar de onderhuidse bloeding zich bevindt,
 • Een significante bloeding uit een open wond,
 • Een knobbeltje dat zich over de onderhuidse bloeding heeft gevormd,
 • Een donkere verkleuring van de aangedane huid,
 • Een zwelling in je ledematen,
 • Bloedingen van het tandvlees of de neus,
 • Bloed dat aangetroffen wordt in de urine of in de ontlasting.

Hoe een arts de oorzaak van onderhuidse bloedingen vaststelt

Op het moment dat je een onderhuidse bloeding op hebt gelopen, zonder de oorzaak ervan te kennen, of wanneer deze dit niet verdwijnt, dan dien je direct contact op te nemen met je huisarts, zelfs wanneer de plekken niet pijnlijk zijn.

Bloedingen die zich onder de huid bevinden, kunnen eenvoudig geïdentificeerd worden door middel van een visuele inspectie uit te voeren. Om een ​​oorzaak te kunnen bepalen, heeft een arts echter wel meer informatie nodig met betrekking tot de bloeding. Na het doornemen van je medische geschiedenis, zal de arts je waarschijnlijk de volgende vragen voorleggen:

bewust puur banner
 • Wanneer zag je de bloeding voor het eerst?
 • Heb je nog kast van andere symptomen?
 • Wanneer zijn deze symptomen begonnen?
 • Neem je deel aan contactsporten of gebruik je zware machines?
 • Heb je onlangs een verwonding opgelopen aan het aangedane deel van je lichaam?
 • Doe de plek waar de bloeding zich bevindt pijn?
 • Heb je een familiegeschiedenis waarin bloedingsstoornissen bekend zijn?

De arts zal je daarnaast vragen of je lijdt aan één of meerdere medische aandoeningen en of je voor iets onder behandeling bent. Je moet er eveneens voor zorgen dat je de arts op de hoogte brengt van alle kruidensupplementen of medicijnen die je gebruikt. Medicijnen, zoals aspirine, steroïden of bloedverdunners kunnen namelijk onderhuidse bloedingen tot gevolg hebben.

Door deze vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, zal de arts specifieke aanwijzingen krijgen over de onderhuidse bloeding en of dit mogelijk een bijwerking is van geneesmiddelen die je gebruikt, of dat deze veroorzaakt is door een onderliggende medische aandoening.

Verder kan de arts een bloed- of urineonderzoek uitvoeren om na te gaan of er mogelijk een infectie aanwezig is, maar ook of er andere medische aandoeningen aan ten grondslag liggen. Indien nodig, kan een arts ook een beeldvormende scan of echografie van het aangedane deel van je lichaam uit laten voeren om op die manier eventuele breuken of weefselschade vast te kunnen stellen.

Behandelen van onderhuidse bloedingen

Afhankelijk van de oorzaak zijn er een groot aantal uiteenlopende behandelingen voor handen als je te maken krijgt met een bloeding onder de huid. De arts die je behandelt zal bepalen welke behandelingsmethode het beste voor je is. Indien je last hebt van infecties of medische aandoeningen, dan kunnen medicijnen op doktersrecept voor worden geschreven. Dit zal doorgaans afdoende zijn om de bloeding te stoppen. Op het moment dat geneesmiddelen juist het bloeden veroorzaken, dan kan je arts je aanraden om van geneesmiddel te veranderen of het gebruik van je huidige medicament (tijdelijk) stop te zetten. Je dient meteen contact op te nemen met je arts wanneer je na behandeling een opnieuw last krijgt van een onderhuidse bloeding.

Thuisbehandelingen van onderhuidse bloedingen

Op het ogenblik dat het bloeden onder de huid een gevolg was van een opgelopen verwonding, dan zijn er een aantal thuisbehandelingen dat je kunnen helpen bij de genezing ervan. Hierbij kun je denken aan:

 • Leg het aangedane ledemaat wat hoger, als dat tenminste mogelijk is,
 • Koel het aangedane deel van je lichaam voor de duur van 10 minuten per keer met een ijskompres,
 • Neem paracetamol of ibuprofen om de pijn te kunnen verlichten.

Je moet overigens een afspraak maken met je huisarts wanneer je merkt dat de verwonding of blessure nog niet is begonnen te genezen.

Vooruitzichten voor onderhuidse bloedingen

Een onderhuidse bloeding die het gevolg is van een lichte verwonding zou moeten genezen zonder dat er enige medische behandeling aan te pas komt. Een arts dient echter wel altijd bloedingen onder de huid te beoordelen wanneer deze niet zijn veroorzaakt door een verwonding. In dit geval kan er immers een ernstige aandoening aan ten grondslag liggen die absoluut een medische behandeling nodig heeft.

naturaplaza superfoods banner