Take a fresh look at your lifestyle.

Tienerzwangerschap

Een tienermoeder is, zoals het woord als zegt, een meisje dat in haar tienerjaren zwanger raakt en een kind baart. In Vlaanderen is de gemiddelde leeftijd van een tienermoeder 18,7 jaar zo is uit een universitair onderzoek gebleken. De moeder die in dit onderzoek zijn bestudeerd zijn allen jonger dan 20 jaar.

single reizen online banner

Grotendeels meerderjarig

Opvallend is wel dat uit dit onderzoek is vast komen te staan dat circa 80 procent van deze tienermoeder meerderjarig zijn, en dus ouder zijn dan 18 jaar. Bovendien is gebleken dat de meeste meerderjarige tienermoeders een grotere achterstand op school laten zien dan de tienermoeders die nog wel minderjarig zijn.

De minderjarige tienermoeder gaan ook nog gewoon naar school in tegenstelling tot hun meerderjarige lotgenoten. Zij volgen vaak geen opleiding en hebben eveneens geen vaste baan. Van de tienermoeders die niet meer schoolplichtig zijn heeft circa 1 op 2 een diploma voor het hoger middelbaar weten te behalen, 1 op 3 een lager middelbaar diploma en slechts 1 op 10 heeft een lagere opleiding. Ruim 6 op de 10 hoger middelbaar diploma’s betreffen een beroepsopleiding.

Nationaliteit tienermoeders

In Vlaanderen heeft een kwart van de tienermoeders geen Belgisch paspoort. Dit aantal vertoont een stijgende lijn naar 30 procent als je de Belgische tienermoeders meerekent die van allochtone afkomst zijn. Deze laatste groep, die voornamelijk bestaat uit Marokkaanse en Turkse meisjes, heeft een nog lagere scholing genoten dan de rest van de tienermoeders in Vlaanderen. Tienermoeders van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn overigens wel vaker getrouwd met de vader van hun kind in vergelijking tot hun Vlaamse lotgenoten. Hoewel de tienermoeders van Belgische afkomst wel vaak jong zijn hebben zij wel betere diploma’s behaald en hebben daarnaast dikwijls een baan of volgen nog een studie.

bewust puur banner

Abortus

Niet alle meisjes die in hun tienerjaren zwanger raken besluiten om het kind te houden en laten dan ook een abortus uitvoeren. Dit kan zowel uit eigen beweging gebeuren maar ook vaak onder druk van mensen uit hun naaste omgeving.

Cijfers

Wanneer je tienerzwangerschappen in België in cijfers uit zou drukken dan zou er dat ongeveer als volgt uitzien:

  • 8 tot 9 op 1000 tienermeisjes raken zwanger
  • 5 op 1000 tienermeisjes worden moeder
  • 4 op 1000 tienermeisjes ondergaan abortus

Dit zijn uiteraard gemiddelden want per gewest kunnen er behoorlijke verschillen worden waargenomen. Zo worden 7 op 1000 Vlaamse tienermeisjes zwanger terwijl in Wallonië dit cijfer 10 op 1000 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 19 op 1000 bedraagt. De Brusselse tienerzwangerschappen worden het vaakst afgebroken terwijl de Vlaamse zwangere tienermeisjes vaak wel voor het moederschap kiezen. In Wallonië kiezen ongeveer evenveel zwangere tienermeisjes ervoor om moeder te worden als om abortus te ondergaan.

naturaplaza superfoods banner