Take a fresh look at your lifestyle.

Abortus voor onverwacht zwanger of niet?

Niet in alle gevallen komt een zwanger op het moment dat je het graag zou willen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je geen anticonceptiemiddel hebt gebruikt tijdens het vrijen of dit niet zorgvuldig genoeg hebt gedaan. Ook zullen er vrouwen zijn die onverwacht zwanger raken als zij slachtoffer zijn geworden van een zedendelict. Bij elke onverwachte zwangerschap zal meestal de vraag rijzen: zal ik de baby houden of niet?

single reizen online banner

Abortus

Als je besluit om de zwangerschap geen doorgang te laten hebben dan bestaat er tot de twaalfde zwangerschapsweek de mogelijkheid om abortus te ondergaan zonder dat daar een medische reden voor gegeven hoeft et worden. Een abortus wil zeggen dat je de ongeboren vrucht uit de baarmoeder laat verwijderen. De medische termen voor een dergelijke ingreep zijn: abortus (arte) provocatus, abortus provocatus lege artis of opzettelijke vruchtafdrijving.

Abortusmethoden

Er kunnen verschillende methoden gebruikt om een ongeboren vrucht uit de baarmoeder te verwijderen:

  • de abortuspil
  • een behandeling met prostaglandine
  • zuigcurretage
  • een keizersnede
  • dilatatie- en evacuatiemethode

De ongeboren vrucht zal in alle gevallen komen te overlijden en wordt vervolgens in zijn geheel, maar vaak ook in delen, uit de baarmoeder verwijderd. De vrouw die een abortus ondergaat in een westers land (waar deze ingreep bij wet is toegestaan) zal in alle gevallen worden verdoofd.

bewust puur banner

Groot dilemma

De meeste vrouwen komen voor een groot dilemma te staan op het moment dat zij een keuze moeten maken tussen het voldragen of het vroegtijdig beëindigen van een zwangerschap. Zelfs wanneer een zwangere vrouw weet dat haar ongeboren kindje niet levensvatbaar is bij de geboorte, of geen menswaardig bestaan zal hebben, zal het besluit om dit nieuwe leven te stoppen met heel veel emoties gepaard gaan.

Weerstand

Het is dan ook niet vreemd dat er veel weerstand is tegen het ondergaan van een abortus door vrouwen die willens en wetens geen anticonceptiemiddelen gebruiken en bij een zwangerschap abortus gebruiken om van het ongewenste kind af te komen. Een groot aantal mensen vindt het ethisch niet verantwoord dat een kostbaar leven zonder ultieme reden wordt afgebroken zoals een zeer ernstige lichamelijk- of geestelijke afwijking.

Er kan zelfs niet altijd begrip op worden gebracht voor slachtoffers van een zedendelict die besluiten om, de daardoor ontstane, zwangerschap af te laten breken. De ongeboren baby heeft immers niet erom gevraagd om op een dergelijke manier verwekt te worden. De problemen die het slachtoffer kan hebben met het dragen (en eventueel opvoeden) van een kind van de dader wordt daarbij vaak als minder belangrijk gezien.

Spijt

Na het ondergaan van een abortus kan een vrouw op latere leeftijd toch spijt krijgen van haar beslissing. Het is daarom heel verstandig om eerst goed na te gaan of je echt wel een abortus wilt ondergaan. Om die reden krijgen vrouwen altijd een aantal dagen bedenktijd voordat de eigenlijke ingreep zal worden uitgevoerd. Een behoorlijk aantal vrouwen is namelijk nog voor de ingreep op haar schreden teruggekeerd en heeft uiteindelijk de baby toch gehouden.

naturaplaza superfoods banner