Take a fresh look at your lifestyle.

De gevolgen van een ongewenste zwangerschap

Er zijn een heleboel uiteenlopende redenen te bedenken waarom een vrouw ongewenst zwanger zou kunnen raken. Zo kan het onder andere gebeuren dat de anticonceptiemethode zijn werk niet naar behoren heeft gedaan of dat de vrouw ten prooi gevallen is aan een zedendelinquent. In bepaalde gevallen zal een zogenaamde ongewenste zwangerschap omgezet worden in een alsnog gewenste bijvoorbeeld wanneer een baby wordt verwacht op een moment dat dit eigenlijk nog in de planning zat maar de vrouw wel een kinderwens heeft.

vitaminstore gezond leven banner

Oorzaak bepalend voor gevolgen

In de regel is de oorzaak waardoor de vrouw ongewenst zwanger is geworden erg bepalend voor de gevolgen die dit heeft. Als er bijvoorbeeld een zedenmisdrijf aan de zwangerschap ten grondslag ligt dan zal het voor het meisje of de vrouw in kwestie aanzienlijk moeilijker zijn om de zwangerschap te accepteren dan wanneer deze is ontstaan door een falende anticonceptie.

In vrijwel alle gevallen zal het leven van de zwangere vrouw wel behoorlijk op zijn kop worden gezet door het nieuwe leven in haar buik. De zwangerschap (en later de zorg voor een baby) kan onder andere betekenen dat een studie of baan niet langer voortgezet kunnen worden. Ook zal er sociaal het één en ander veranderen voor een vrouw die ongewenst zwanger is. Tegen haar wil in zal zij immers de verantwoordelijkheid en de zorg moeten dragen voor een kind en dus minder vaak sociale activiteiten kunnen ondernemen.

bewust puur banner

Abortus

In sommige gevallen zal een vrouw ervoor kiezen om de ongewenste zwangerschap af te laten breken (abortus). De redenen tot een dergelijk besluit kunnen eveneens zeer divers zijn en variëren van bijvoorbeeld de zeer jonge leeftijd van de zwangere tot het verkiezen van het maken van carrière boven het moederschap. In een aantal gevallen zal er abortus worden gepleegd omdat de ongewenst zwangere vrouw lichamelijk of geestelijk niet in staat is om het kind te dragen, te baren of op te voeden.

Emoties

Een ongewenste zwangerschap zal in alle gevallen zorgen voor een heleboel emoties die naar buiten zullen komen. Sommige vrouwen zijn boos of verontwaardigd, anderen juist verrast, verbaasd of geschrokken. Hoe een vrouw op een ongewenste zwangerschap zal reageren, hangt wederom vaak af van de manier waarop zij zwanger is geraakt en of zij al dan niet een kinderwens heeft. In sommige culturen is een ongewenste zwangerschap een schande voor de vrouw, en soms zelfs voor heel haar familie, de gevolgen zijn dan vaak nog dramatischer. Zo kan de vrouw bijvoorbeeld gedwongen worden de zwangerschap af te breken of te trouwen met de verwekker van het kind ook al is hij de pleger van het zedendelict.

naturaplaza superfoods banner