Take a fresh look at your lifestyle.

Wat doen met stress tijdens een zwangerschap?

Op het moment dat je gedurende een langere periode bloot wordt gesteld aan stress tijdens je zwangerschap dan kan dat voor behoorlijk wat schade zorgen. Het is daarom van essentieel belang dat je al vanaf het begin van de zwangerschap stress zoveel mogelijk probeert te vermijden.

vitaminstore gezond leven banner

Veel stress

Indien je een drukke baan hebt met veel stress dan moet je weten dat dit geen positief effect zal hebben op de ontwikkeling van de ongeboren baby. In het bijzonder in het eerste trimester van de zwangerschap zal stress de volgende negatieve effecten op je ongeboren kindje kunnen hebben:

  • Lager geboortegewicht.
  • Latere gedragsproblemen.

Gevolgen

Op momenten dat je last hebt van spanningen of stress dan zal je lichaam een bepaald stresshormoon produceren (cortisol). Dit hormoon zal eveneens in de placenta terechtkomen en de ontwikkeling van je ongeboren baby weten te beïnvloeden. Vooral in het eerste trimester van de zwangerschap, wanneer de belangrijkste organen in het lichaampje van je kind aan worden gelegd, kan cortisol een enorme invloed uitoefenen.

Kinderen die geboren worden uit een moeder die minder last had van stress tijdens haar zwangerschap hebben in de regel een hoger geboortegewicht dan kinderen van moeders die bijvoorbeeld een stressvolle baan hebben. Het effect van stress op het geboortegewicht kan vergeleken worden met het effect dat roken hierop heeft. Een minder hoog gewicht bij de geboorte kan voor verschillende problemen tijdens de ontwikkeling van je kind tot gevolg hebben.

bewust puur banner

Gedragsproblemen

Wetenschappers zijn het er al een geruime tijd over eens dat gedragsproblemen het gevolg kunnen zijn van erfelijke factoren en een slechte manier van leven en de leefomgeving. Maar ook is vast komen te staan dat er een derde factor een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van gedragsproblemen, namelijk de leefstijl van de moeder kort voor en tijdens het eerste trimester van haar zwangerschap. Zodra een vrouw veel te maken heeft met situaties vol angst of stress in het begin van haar zwangerschap dan is de kans beduidend groter dat haar kind later gedragsproblemen zal ontwikkelen.

Incidentele stress

Als je zwanger bent kan er van alles gebeuren in de omgeving: fijne en minder fijne dingen. Indien er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt terwijl je zwanger bent dan wil dit echter niet zeggen dat dit een negatief effect op je ongeboren baby kan hebben. Alleen langdurig aanhoudende stress dient vermeden te worden als je in verwachting bent.

Voorkomen

Indien je te maken hebt met langdurige stress dan dien je daar zelf wat aan te veranderen. In de eerste plaats dien je de oorzaak aan te pakken en bijvoorbeeld tijdelijk minder hooi op je vork te nemen of problemen te bespreken met mensen in je directe omgeving.

naturaplaza superfoods banner