Take a fresh look at your lifestyle.

De uitgerekende datum

Pas op de echografie kun je pas met behoorlijke zekerheid vaststellen hoe lang je al zwanger bent en wanneer de uitgerekende datum is. Hoewel de betrouwbaarheid van een dergelijke echo erg groot is willen de meeste vrouwen al eerder weten wanneer ze naar verwachting hun spruit in de armen kunnen sluiten.

single reizen online banner

Berekenen van de uitgerekende datum

Gemiddeld zal een zwangerschap 38 weken duren (gerekend vanaf het moment van bevruchting) en 40 weken (na de eerste dag van de laatste menstruatie). De eerste dag van de laatste menstruatie is in de regel de basis voor de berekening van de uitgerekende datum.

Om te berekenen wanneer je ongeveer uitgerekend bent ga je als volgt te werk: bij de eerste dag van de laatste menstruatie tel je 280 dagen op.
Dit zijn de veertig weken van de zwangerschap. Niet elke vrouw heeft echter een gelijke menstruatiecyclus waardoor het moment van de ovulatie kan verschillen.
De berekende datum dient dus gecorrigeerd te worden naar de cyclus van de betreffende vrouw. Voor elke dag dat de menstruatiecyclus korter is dan 28 dagen moet je daarom de uitgerekende datum met een dag vervroegen.
Iedere dag dat de cyclus langer duurt dan deze 28 dagen zul je een dag toe dienen te voegen aan de uitgerekende datum.

Je kan de uitgerekende datum ook automatisch uitrekenen op vruchtbaarheidscalculator.

Onregelmatige menstruatiecyclus

Indien je een regelmatige menstruatiecyclus hebt dan kun je deze methode als vrij betrouwbaar beschouwen. Als je echter te maken hebt met minder regelmaat dan zal een dergelijke berekening alleen maar dienst kunnen doen als een ruwe schatting. Wanneer je precies uitgerekend zult zijn zal vast moeten worden gesteld door een specialist of door het maken van een echo.

Met andere woorden de berekening zoals hierboven beschreven is alleen betrouwbaar voor vrouwen die een regelmatige menstruatiecyclus hebben, een cyclus hebben die niet veel langer of korter is dan 28 dagen, niet onlangs zijn gestopt met het slikken van de anticonceptiepil of die medicatie gebruiken die de ovulatie bevordert.

bewust puur banner

Betrouwbaarheid uitgerekende datum

Vrouwen die regelmatig menstrueren, een cyclus hebben van precies 28 dagen en geen verstorende medicatie gebruiken, of hebben gebruikt, krijgen geen absolute zekerheid. Slechts één op de twintig vrouwen zal namelijk op de uitgerekende datum hun baby ter wereld brengen. De berekende uitgerekende datum is dan alleen maar een prima indicatie en naarmate je de uitgerekende datum nadert, des te groter zal de kans worden dat de bevalling gaat beginnen. Aangezien de meeste vrouwen bevallen na een zwangerschapsduur tussen de 37 en de 42 weken dien je rekening te houden met een marge van drie weken voor de uitgerekende datum en nog eens twee erna.

Ondanks het feit dat de meeste vrouwen niet op de uitgerekende datum bevallen is deze datum wel van groot belang voor de begeleider van de zwangerschap. Aan de hand daarvan kan namelijk worden bepaald of het ongeboren kindje goed groeit en zich voldoende ontwikkelt. Bovendien kan een bevalling ver voor, of juist na, de uitgerekende datum voor extra risico’s zorgen.

Met de uitgerekende datum wordt de datum bedoeld waarop de zwangerschap veertig weken heeft geduurd. Hierbij wordt uitgegaan van de eerste dag van de laatste ongesteldheid van de vrouw, of achtendertig weken na het *moment van conceptie*. De datum is overigens geen vaststaand feit maar eerder een indicatie voor de duur van de zwangerschap.

Feiten

  • Met een normale zwangerschapsduur wordt een zwangerschap bedoeld die tussen de 37 en de 42 weken heeft geduurd.
  • Op de uitgerekende bevalling komt dan ook maar in 5 procent van alle gevallen voor.
  • Het belang van de uitgerekende datum is overigens wel erg groot omdat aan de hand daarvan de begeleider van de zwangerschap in de gaten kan houden of de ongeboren baby zich goed ontwikkelt en voldoende groeit.
  • Daarbij komt verder nog dat er door de uitgerekende datum te weten nauwkeuriger kan worden bekeken of een baby veilig geboren kan worden. Baby die voor de zevenendertigste- of na de tweeënveertigste zwangerschapsweek ter wereld komt loopt immers een vergroot risico op complicaties *tijdens of direct na de geboorte*

Praktisch

Door de uitgerekende datum als leidraad te gebruiken is het voor de aanstaande ouders ook eenvoudiger om zich op de komst van hun kleine spruit voor te bereiden. Ze kunnen niet alleen geleidelijk wennen aan het idee dat zij over een bepaalde tijd de rol van ouder moeten gaan vervullen maar er ook voor zorgen dat de komst van de baby tot in de puntjes is voorbereid. De babykamer kan in orde worden gemaakt en de uitzet aan worden geschaft of aangevuld.

Maar ook de werkgever van de aanstaande moeder dient tijdig op de hoogte te worden gebracht van het aanstaande moederschap van zijn medewerkster zodat het zwangerschapsverlof en eventueel vervanging kan worden geregeld. Ook voor de aanvraag van kraamhulp is het handig op tijd op de hoogte te zijn van de uitgerekende datum.

naturaplaza superfoods banner