Take a fresh look at your lifestyle.

Hoe verloopt de bevalling van een tweeling?

Hoe een bevalling gaat verlopen is elke keer anders. Dit geldt uiteraard ook bij de bevalling van een tweeling. Of het een natuurlijke bevalling zal gaan worden, of dat de kleintjes door middel van een keizersnede zullen worden geboren, hangt onder andere af van de positie waarin zij in de baarmoeder liggen.

single reizen online banner


Ziekenhuisbevalling

Uit veiligheidsoverwegingen zal de bevalling van een tweeling meestal in een ziekenhuis plaatsvinden. Ook op het moment dat een tweeling via de natuurlijke weg wordt geboren. Een natuurlijke bevalling zal in de meeste gevallen alleen veilig worden geacht op het ogenblik dat allebei de kinderen met het hoofd naar beneden liggen. In alle andere gevallen zal er doorgaans worden gekozen voor *een keizersnede*.

Het kan soms gebeuren dat één van de kinderen via de natuurlijke weg wordt geboren terwijl de ander alsnog door middel van een keizersnede ter wereld moet worden gebracht. Bevallen in een ziekenhuis is om die reden dan ook het meest veilig.

bewust puur banner

Echo voor de bevalling van een tweeling

Om de houding van de kinderen in de baarmoeder te bepalen zal in de regel een echo worden gemaakt. Op die manier kan eveneens de positie van de tweede baby worden vastgesteld nadat de eerste al is geboren. De manier waarop het kindje wordt geboren zal van een aantal aspecten afhangen, onder andere de positie van het hoofdje en de positie van de navelstreng.

  • Indien de tweede baby met het hoofdje naar beneden ligt dan kun je in principe persen. Alleen als de navelstreng om het hoofdje of het nekje van dit kleintje zit gedraaid dan zal er worden gekozen voor een keizersnede. Dit besluit zal eveneens worden genomen als het twee kleintje niet zo ver is ingedaald als de eerste baby.
  • Op het moment dat het tweede kindje met de billetjes naar beneden ligt in de baarmoeder dan kan de geboorte op *drie verschillende manieren* verlopen. Op de eerste plaats zou je de baby op een natuurlijke manier naar buiten kunnen persen, de dokter kan het kleintje voorzichtig aan de voetjes naar buiten trekken of er zal een keizersnede uit worden gevoerd.

Keizersnede bij bevalling van een tweeling

In de meeste gevallen zul je tijdens een keizersnede gewoon wakker zijn en de geboortes van je baby’s bewust meemaken. De verdoving zal dan door middel van een ruggenprik of epidurale worden geregeld. Je partner mag doorgaans bij de keizersnede aanwezig zijn en soms zelfs ook nog een ander familielid als je daar prijs op stelt. Verder zullen er in de operatiekamer diverse artsen en verpleegkundigen aanwezig zijn om je kind(eren) via de buikwand geboren te laten worden.

In veel gevallen zul je vooraf al te horen hebben gekregen dat je bevalling van een tweeling via een keizersnede ter wereld zal worden gebracht. Je weet dan dus op welke dag en rond *welke tijd je kleintjes geboren zullen worden*. Er zullen dan alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen die ook bij elke andere operatieve ingreep van toepassing zijn.

Er zal een doek op worden gehangen tussen je hoofd en de rest van je lichaam zodat je de keizersnede zelf niet kunt zien. Doordat deze doek deel uitmaakt van het steriele operatiegebied zal dit tevens infectiegevaar tegengaan. Een keizersnede zal ongeveer een uur in beslag nemen. Na dertig of veertig minuten zullen de baby’s achter al worden geboren.

naturaplaza superfoods banner