Take a fresh look at your lifestyle.

Wanneer word je met griep opgenomen in het ziekenhuis?

Telkens wanneer het griepseizoen zich weer aandient, bestoken grote aantallen mensen de eerstehulpafdeling van ziekenhuizen omdat ze last hebben van griepsymptomen. In een buitengewoon zware griepseizoen zijn er dan ook aanzienlijk langere wachttijden waar te nemen in zowel huisartsenpraktijken als in ziekenhuizen. Uiteraard worden ook een heleboel mensen weer van de spoedafdeling weggestuurd omdat er in hun geval geen sprake is van een levensbedreigende ziekte of letsel. Het griepseizoen heeft dan ook altijd een negatieve invloed op de meeste ziekenhuizen en eerstehulpafdelingen, terwijl het gros van de mensen die daarheen gaan voor een behandeling dit eigenlijk niet hoeven te doen.

single reizen online banner

Er zijn verschillende redenen waarom iemand naar de eerste hulp van een ziekenhuis kan gaan als hij, of zij, griep heeft, bijvoorbeeld omdat iemand het gevoel heeft dat er wellicht iets ernstigs aan de hand is, of er gewoon van overtuigd zijn dat dit de enige juiste plaats is om behandeld te kunnen worden. Toch blijft het onnodig bezoeken van de eerstehulpafdelingen een gigantisch probleem voor de toch al enorm gespannen situatie binnen de gezondheidszorg.

Wanneer moet je naar met griep naar het ziekenhuis gaan?

Ondanks al er een heleboel mensen onnodige de eerste hulp bezoeken, zijn er ook bepaalde momenten waarop je met griep wel met spoed op zoek moet gaan naar medische hulp. Indien je lijdt aan griep en de volgende symptomen waarneemt, dan dien je de situatie te beschouwen als een medisch noodgeval:

 • Je problemen hebt met ademhalen,
 • Je last hebt van kortademigheid,
 • Je pijn op de borst ervaart,
 • Je ernstige buikpijn hebt,
 • Je verward bent,
 • Je plotseling duizelig wordt,
 • Je ernstig over moet geven,
 • Je moet braken en dit niet wil stoppen.

Wanneer moet een kind met griep naar het ziekenhuis?

Tekenen die wijzen op een medisch spoedgeval bij kinderen kunnen anders zijn dan die bij een volwassene. Op het ogenblik dat je bij een kind één van de volgende symptomen waarneemt wanneer het griep heeft, dan is een bezoek aan de eerste hulp van een ziekenhuis absoluut op zijn plaats.

 • Een snelle ademhaling,
 • Moeite met ademhalen,
 • Een blauwachtige verkleuring van de huid, in het bijzonder in het gezicht of op de borst,
 • Niet genoeg vocht (willen) drinken, waardoor er sprake is van uitdroging,
 • Moeilijk, of niet, wakker kunnen worden,
 • Moeilijk, of niet, met anderen kunnen communiceren,
 • Buitengewoon prikkelbaar zijn: een kind wil bijvoorbeeld niet vast worden gehouden,
 • Een stijve nek,
 • Ernstige hoofdpijn die niet minder wordt na de inname van paracetamol of ibuprofen.

In aanvulling op de bovengenoemde symptomen, op het moment dat een baby met de griep één van de volgende symptomen heeft, dan dient deze naar de eerste hulp van het dichts bijzijnde ziekenhuis te worden gebracht.

bewust puur banner
 • Koorts (meer dan 38 graden Celsius) bij baby’s die jonger zijn dan 3 maanden,
 • Niet in staat zijn om te eten,
 • Geen productie van tranen als het kleintje huilt,
 • Aanzienlijk minder natte luiers dan normaal.

Als een bezoek aan de eerste hulp niet nodig is

Indien jij, of je kind, wel griep hebt, maar je geen last heeft van de bovengenoemde symptomen die wijzen op een medisch noodgeval, dan is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat je naar de eerste hulp moet gaan. Je dient in een dergelijke situatie gewoon contact op te nemen met je huisarts om advies in te winnen met betrekking tot wat je moet doen tegen de griepverschijnselen. Verder is het van groot belang dat je uit de buurt blijft van mensen die (nog) niet ziek zijn. Ondanks dat je wellicht het gevoel hebt dat je “door een vrachtwagen bent getroffen”, zullen de symptomen van griep over het algemeen circa een week aan blijven houden, ongeacht of je hiermee naar een eerste hulp gaat of niet. Een onnodig bezoek aan de eerstehulpafdeling zal bovendien alleen maar mensen met andere ernstige ziektes of verwondingen blootstellen aan de ziektekiemen die je bij je draagt. Ook zul jij op die plaats ziektekiemen van de aanwezige zieken op kunnen pikken, met alle gevolgen van dien.

Er zijn echter een paar gevallen waarin je je huisarts zeker moet zien als jij, of je kind, last hebt van griepsymptomen, terwijl je dan dus niet per se naar de eerste hulp hoeft te gaan. Deze symptomen zijn:

 • Griepsymptomen die een dag of twee beter leken werden, maar daarna in ernstiger mate weer terug zijn gekeerd in combinatie met koorts,
 • Griepsymptomen in combinatie met een chronische ziekte of aandoening waardoor je jezelf dient te rekenen tot de groep mensen die een verhoogd risico lopen op complicaties,
 • Koorts en uitslag (bij kinderen).

Slotopmerking

Wanneer je grieperig bent, dan moet je absoluut beseffen dat de spoedeisende hulp van een ziekenhuis alleen is bedoeld voor medische spoedgevallen. Het is dus geen spreekkamer en wanneer je niet zeker weet of je symptomen een reden zijn om naar de eerste hulp af te reizen, dan doe je er verstandig aan om eerst contact op te nemen met je huisarts voor advies in je persoonlijke situatie. Als je je eigen huisarts niet kunt bereiken, dan moet je proberen om een vervanger te bereiken. Op eigen houtje naar een andere huisarts of huisartsenpost gaan, is in veel gevallen beter dan naar de eerste hulp te gaan op momenten dat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie.

naturaplaza superfoods banner